"Her farz namazdan sonra ayetel kürsiyi okuyan kimsenin cennete girmesi için ölümden başka engel yoktur." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 21.05.2012 - 09:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadis nerde geçiyor, herkes için geçerli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Taberani bu anlama gelecek bir hadis rivayet etmiştir. Hafız Heysemî rivayetlerden birinin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. (bk. Mecmauz-Zevaid, h. no: 16922)

Hadisin zahir ifadesinden anlaşılan, bunun herkes için geçerli olduğudur. Tabii ki, İslam’da terğib-terhib (cennete olan ümitleri kamçılamak- cehennemden korkutmak) diye birer kavram vardır.

Ümitleri kamçılamak için yumuşak ifadelere, cehennemden korkutmak için de sert ifadelere yer vermek  irşat üslubunun gereğidir. Bu sebeple, bazı ayet ve hadislerde yer alan mutlak ifadeler, görünürde şartsız ve herkesi içine barındırıyor olsa da, bunların mutlaka İslam’ın ruhunu temsil eden Kur’an ve Sünnetin tamamını kapsayacak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeye ihtiyaç vardır. 

Örneğin bir hadiste,

 “Kim samimi olarak ‘lâilâhe illallâh’ derse cennete girer.”(Müslim, İman, 53)

ifadesine yer verilmiştir. Ancak alimler bunu “lâ ilâhe illallâhın gereği olan bütün amelleri işlemesi" veya “kelime-i şahadet/kelime-i tevhidi getirdikten sonra -başkaca bir amel işleme imkanı bulamadan- ölen kimse için...” olabileceği yorumlarına yer vermişler. Konumuzla ilgili hadisi de böyle anlayacağız. 

Yoksa her günahı işleyip de sadece namazlardan sonra Âyetü'l-kürsiyi okumakla cennete gitmek kolay olmasa gerektir. Çünkü cennet  o kadar ucuz değildir. 

Kaldı ki, Âyetü'l-kürsiyi samimi olarak okuyan ve kıldığı namazı Allah için mükemmel kılan bir kimsenin, hayat boyu takip ettiği çizgi cennet yolundan başka ne olabilir ki!..

İlave bilgi için tıklayınız:

Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? O duayı her okuyan ve o ibadeti yapan herkes o sevabı ve mükafatı alabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun