Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir?

Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir?
Tarih: 09.07.2006 - 05:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Davete icabet sünnettir." hadisini günümüzün düğünleri anlamında düşündüğümüzde, bir Müslüman nasıl davranmalı; o düğüne gitmeli mi gitmemeli mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya âlim ve salih kimse olduğundan dolayı Müslüman halk için örnek olursa, orada kalması günahtır.

Sofrasında olmazsa ve Müslümanlar için örnek sayılmıyorsa, orada kalmasında beis yoktur (1).

Şafiî mezhebinde orada gayrimeşru hareket olursa, mutlak surette herkes için haram olup orada kalmak caiz değildir (2).

Düğün yemeğinde gayrimeşru hareket olmazsa, davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet (3); Şafiî'ye göre mazeret olmazsa vaciptir (4).

Dipnotlar: 

1. al-Fetavâ al-Hindiye, V/343.
2. İânetü'l-Tâlibîn, 3/361.
3. al-Fetâvâ al-Hindiye, V/343.
4. İ'ânetü'l-Tâlibîn, III/358.

(bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/242)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun