İslama uygun olmayan düğünlere gitmek caiz mi? Bugünkü düğün salonlarında çalgılı, danslı, kadınlı-erkekli yapılan merasimler caiz midir?

Tarih: 29.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya alim ve salih kimse olduğundan dolayı Müslüman halk için örnek olursa, orada kalması günahtır.

Sofrasında olmazsa ve Müslümanlar için örnek sayılmıyorsa, orada kalmasında beis yoktur (1).

Şafiî mezhebinde orada gayri meşru hareket olursa, mutlak surette herkes için haram olup orada kalmak caiz değildir (2).

Düğün yemeğinde gayri meşru hareket olmazsa davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet (3),
Şafiî'ye göre mazeret olmazsa vaciptir (4).

Kaynaklar:

1. al-Fetavâ al-Hindiye c. 5 s. 343
2. İânetü'l-Tâlibîn. c. 3. s. 361
3. al-Fetâvâ al-Hindiye. c. 5. s. 343
4. İ'ânetü'l-Tâlibîn. c. 3, s. 358

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadın erkek karışık ve çalgılı düğünlere katılmak caiz midir? İslama / sünnete uygun düğün nasıl olmalıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun