Halifelik İslam'ın öngördüğü bir kurum mudur?

Halifelik İslam'ın öngördüğü bir kurum mudur?
Tarih: 12.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şimdi İslam Devletinde halife seçilmeli midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Allah içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaad buyurur ki: Daha önce müminleri dünyada halife (hakim) kıldığı gibi kendilerini de halife (hakim) kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslâm dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar, yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah’a karşı gelmiş olurlar.” (Nur, 24/55)

mealinde ayette görüldüğü gibi, hilafet kavramı bir Kur’an terminolojisidir.

- Peygamberimiz (a.s.m) de hadis-i şeriflerinde: “Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti- otuz yıldır.” buyurmuştur (bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221). Burada olduğu gibi, bir çok hadiste hilafet / halife kavramı kullanılmıştır.

Bu sebeple Müslümanlar, Hz. Peygamber (a.s.m)’den sonra, bu kavramı benimsemişlerdir.

- Hilafet kavramı yanında Kur’an’da (Nisa, 4/59) "ulu’l-emr” ve hadislerde “emir” kavramı da kullanılmış olduğundan Müslümanlar tarafından bu kavram da kullanılmıştır. Raşit halifeler için “Emirü’l-müminin” unvanının da kullanıldığı bilinmektedir.

- Bununla beraber, kurumsal bir mekanizma olarak hilafet kavramı hem dünyayı hem de dini hizmetleri üstlenen bir fenomendir. Özellikle Osmanlı devletinin son zamanlarında, bir bakıma bu iki kurumu farklı kılan gelişmeler olduğu için, hilafet dini hizmetlere bakan bir kurum olmaya başladı. Ferdî hilafetin kalkmasından sonra, bu görev Meclis'e devredilmişti. Daha sonra seküler yapı öne çıkmaya başladı.

- Bu bilgilerin ışığında diyebiliriz ki, çağımızda, “hilafet” bütün bir ümmeti temsil ettiği için, belli bir ülkede bireysel bir hilafetin olması oldukça zor görünmektedir. Çünkü bu takdirde manasız, yetkisiz, güçsüz bir isim ve resimden ibaret kalır. Zaten bu asırda, komitecilik ön planda olduğundan, Müslümanların da kurumsallaşmaları önemlidir. Belki de sembolik olarak bir halife -bütün ümmetin saygı duyduğu- “Kutsal mekanlarda” olabilir.

- İslam’da isim ve resimden çok, işin özünü yansıtmak önemlidir.

İlave bilgi için aşağıdaki konuları tıklayınız:

Şeriat nedir ve nasıl yaşanır?

İmamet ile hilafetin farkı var mıdır? Bunlar seçimle mi iş başına gelirler?

Benden sonra hilafet otuz (30) yıldır, hadisi hakkında.

HİLAFET.

Cumhuriyet, demokrasi gibi yönetim sistemlerinin İslam'a aykırı olup olmadığı ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun