Hadiste geçen, Hüzün Vadisi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 05.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) bir gün:

"Hüzün kuyusundan Allah'a sığının!" buyurdular. Oradakiler:

"Ey Allah'ın Resûlü! Hüzün kuyusu da nedir?" diye sordular.

"O, cehennemde bir vâdidir; cehennem, o vâdiden her gün yüz kere Allah (c.c)'a sığınma taleb eder." dedi.

"Ey Allah'ın Resûlü! Oraya kimler girecek?" denildi,

"Oraya, amellerinde riya yapan kurrâlar girecektir!.." dedi. (Tirmizî, Zühd 48).

AÇIKLAMA:

"Karrâûn" kelimesi, karrâ'nın cem'idir. Karrâ, kıraati güzel olan demektir. Kırâet, okuma demek ise de Nihâye'nin açıkladığı üzere asıl itibariyle cemetmek manasına gelir.

Kelime, hadislerde karrâ veya kurrâ, her iki şekilde de gelmektedir. Kurrâ müfred olduğu gibi kâri'nin cem'i de olabilmektedir. Müfred olduğu takdirde cem'i  kurrâûn'dur. Nâsik, müteabbid, yani dindar, çokca ibâdet yapan, günahlardan kaçınan manasına gelir. Mütekarri de aynı mânada kullanılmaktadır.

Cehennemin bile Allah'tan günde yüz sefer sığınma taleb ettiği Hüzün Kuyusu, dindarlık kisvesi altına girerek dîni tahrib edenler için hazırlanmıştır. Resûlullah (asm) bir başka hadislerinde: "Ümmetimin gerçek münâfıklarının çoğunluğu kurrâları arasındadır." buyurmuştur.

İbnu'l-Esîr bu hadisi şöyle açıklar:

"Yani, münâfıklar (halka tam bir güven vererek) foyalarını gizlemek ve böylece ortaya attıkları yıkıcı fikir ve faaliyetleri esnasında haklarında doğabilecek şüphe ve töhmeti ortadan kaldırmak için Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlerler. Onlar Kur'ân'a bu yolla zarar vereceklerine inanırlar. Hz. Peygamber (asm) devrinde münâfıklar bu vasıfta idiler."

Bu hadiste Resûlullah (asm) tarafından tehdîd edilen kurrâların, hâfızların, dindarların, samimiyetle Müslüman olmakla beraber, zaman zaman beğenilmeyen davranışlara düşen günahkâr Müslümanlar olmadığı kanaatindeyiz. Hadis de tenkid edilenler dîni yıkmak üzere, kasd-ı mahsusla yetiştirilmiş gerçek münâfıklar olmalıdır.

(Kütüb-i Sitte Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun