Hadid suresi 28 ve Kasas suresi 54. ayetlere göre, Müslüman olan Ehl-i kitaba iki kat mı mükafat verilecek?

Tarih: 22.07.2014 - 00:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadid 28 ve Kasas 54 ayetlerdeki merreteyni ve kifleyni ifadeleri iki kat ifade eder ama diğer ayetlerde 10 kat buyurulmuştur?

- Mükafat kaç kat olacaktır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur’âna da inanırlar. Kendilerine Kur’ân okununca şöyle derler: 'Ona iman ettik, O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah’a teslim olmuş kimselerdik.' İşte onlar, gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükâfat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan, Allah yolunda harcarlar.” (Kasas, 28/52-54)

“Ey (önceki resullere) iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın bu Resulüne de iman edin ki rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size, sayesinde karanlığı dağıtıp yürümenizi sağlayan bir nûr versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah ğafûrdür, rahîmdir / affı, merhamet ve ihsanı boldur.” (Hadid, 57/28)

- Bu her iki ayette de muhatap olanlar Yahudi ve Hristiyan olan Ehl-i kitaptır. Burada yer alan “çifte mükâfat”tan maksat, bir defa daha önceki kitaplara iman etmelerinden, bir defa da Kur’an’a iman etmelerinden ötürü iki kez sevap almalarıdır.

- Demek ki burada normal bir sevabın Allah tarafından verileceği ifade edilen “kat kat” olanı değil, hem eski dinlerine hem de yeni dine intisap etmelerinden dolayı alacakları çifte mükafat söz konusudur. Bu “çifte mükâfat”lardan her biri kendi içinde ayrıca “on ve yedi yüz” katına kadar çıkabilir.

- Kasas ayetinde yer alan “merreteyn” kelimesi “iki defa” manasına gelir. Hadid suresinde yer alan “kifleyn” kelimesi ise, “iki kat, iki pay, iki nasip” manasına gelir. Burada iki misilden maksat da iki defa alınan iki paydır. (krş. kurttubî)

Buna göre her iki ayette de “iki defa ücret almak” manası kastedilmiştir. Bu konuda Buhari ve Müslim’de yer alan bir rivayette de Ehl-i kitaptan iman edenlerin bu “çifte mükâfat”larından söz edilmiş ve bu ayetin manası açıklanmıştır.

İlgili hadis rivayetine göre peygamberimiz şöyle buyurdu:

“Üç kişi vardır ki onlar ücretleri iki defa alırlar. Bunlardan biri Ehl-i kitaptan olup hem kendi peygamberine hem de bana iman etmiş olduğu için ona iki ücret (çifte mükâfat) vardır. Biri de bir köledir, hem Allah’ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getirdiği için ona da iki ücret (çifte mükâfat) vardır. Bir diğeri de sahibi olduğu cariyesini güzelce eğitip terbiye etmiş, sonra da onu azat edip onunla evlenmiştir. Buna da iki ücret (çifte mükâfat) vardır.” (bk. Buhari, Enbiya, 48; Müslim, İman, 241)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun