Hac ibadeti hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındığına göre bundan önce hac yapılıyor muydu?

Tarih: 02.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hac, Hz. İbrahim (as)'den beri yerine getirilen bir ibadettir. Müslümanlara ne zaman farz kı­lındığı konusunda görüş birliğine varıla­mamış, kaynaklarda hicretin 5, 6, 7, 8,9 ve 10. yıllarının ileri sürüldüğü görü­lür. Kurtubî, 9. yılı benimseyen âlimlerin görüşlerine katılmıştır. 9. yıl­da farz kılındığı görüşünün daha kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Buhârî, Nevevî, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye bunu benimsemişlerdir. Nitekim Buhâri'nin delil getirdiği,

"Ona yol bulabilen­lerin Beytullah'ı haccetmesi Allah'ın in­sanlar üzerinde bir hakkıdır."(Âl-i İmrân 3/97)

mealindeki âyet o yıl nazil olmuştur.(Buhârî, "Hac", I).

Câbir b. Abdullah tarafından nakledilen ve Hz. Peygamber (asv)'in üç defa hac yaptığını, ikisinin hicretten önce, bi­rinin hicretten sonra olduğunu haber ve­ren hadise (Tirmizî, "Hac", 6) dayanarak Peygamberimiz (asv)'in Hicretten önce de hac ibadeti yaptığı anlaşılmaktadır.

Nitekim namaz ve oruç ibadetleri farz kılınmadan önce de Peygamberimiz (asv) bu ibadetleri yapmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun