Günümüzdeki laiklik acaba dinimizle çatışmakta mıdır?

Tarih: 26.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Laiklik farklı yorumlar üzerinden değerlendirildiği için doğru anlaşılması gerekmektedir. En yaygın tanımı ile laiklik devletin dini alana müdahale etmemesi, dinin de devlet işlerinde bir etkiye sahip olmamasıdır. Bu tanıma göre laiklik düşüncesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

Ülkemizde laiklik ilkesi çeşitli dönemlerde tanımından bağımsız olarak ideolojik amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır. Halkın kahir ekseriyetinin müslüman olduğu toplumuzda belli dönemlerde dini tamamen toplumdan soyutlamak yani tam seküler bir anlayışı hakim kılmak amacını güderek uygulanmıştır. 

İdeolojik amaçları gerçekleştirmek için araçsallaştırılan bu tür laiklik halk nezdinde tepki ile karşılanmış ve dine aykırı bir düşünce olarak bilinmesine neden olmuştur. Toplumda laikliğe olan tepkinin kaynağı da budur.

Her türlü ideolojik yansımadan soyutlanan ve farklı inançlara mensup vatandaşların batılın propagandasını yapmadan kendi inançlarını yaşayabildiği bir laiklik uygulaması dinin de meşru göreceği bir düşüncedir.

Müslüman bir fert açısından değerlendirilecek olursa kişinin kendi şahsını müslüman kimliğinden sıyrılarak laik olarak görmesi doğru değildir. Demek ki, fertler laik olamazlar. Ya dinsiz veya dindar olurlar. Ancak bazen az da olsa, devletin laiklik ilkesine taraftar olduğunu ifade etmek için "ben laikim" diyenler de çıkıyor. Yoksa, bizzat bir birey olarak kendilerini hem bir dine bağlı hem de laik olarak görenlerin bu tavırlarını cehaletlerine vermek gerekir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, laiklik yabancı kültürden doğan bir felsefi akımdır. Kişilerin veya grupların kendi zihniyetlerine göre, dinimizle çatışan veya barışan bir esnekliğe sahip olarak şekillenebilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

doruk_b

Bir ülkenin cumhurıyetle yonetilmesinde sorun olur mu?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

İslam dininin belli bir yönetim şeklini mecbur etmediğini görüyoruz. Bu konuda temel kaide ve kurallar getirmiştir. Bunlar, adalet, eşitlik, harama girmemek şartıyla hürriyet gibi esaslardır. Bu sebeple yolculuğa çıkarken bile bir başkan seçmeyi emreden dinimiz, elbette vatan ve millet idaresine geçecek insanların seçimine kesinlikle karşı çıkmayacaktır.

Diğer taraftan ilk halifeler de hep seçimle iş başına gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in vefatından sonra yaşanan "Dört Halife Dönemi" nde Halifeler seçimle başa getirildikleri için aynı dönem 'Cumhuriyet Devri' şeklinde de tanımlanabilir.

Bir müslümanın kendini yönetecek insanlardan vatanına, milletine ve mukaddesatına hizmet edececeğine inandığı birilerine oy vermesi helaldir. Hatta böyle bir görevden kaçması da doğru değildir.

müslüman için hangi yönetilme modeli idealdir? Cumhuriyet, demokrasi islama aykırı mıdır?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hkk2344

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN İNSANLARIN YÜZDE DOKSAN DOKUZU MÜSLÜMAN İKEN YÜZDE BİRİ İÇİN Mİ YÜZDE DOKSAN DOKUZ MAĞDUR BIRAKILIYOR? HESAP GÜNÜNDE LAİKLİĞİ BAŞIMIZA GETİRENLERİN YAKALARINA YAPIŞIP HAK İSTEYECEĞİM İNŞALLAH.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Tigron

Türkiye'deki laiklik dinle çatışıyor mu peki?.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Dinle çatışma halinde uygulandığı dönemler olmuştur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun