Gerdek gecesinde neler yapmamız gerekir?

Gerdek gecesinde neler yapmamız gerekir?
Tarih: 09.06.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dinimizin bu konudaki emir ve tavsiyeleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gerdek gecesi: Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece. Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkmasıdır. Çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine yaklaşarak, aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir. Bunun da ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını başlatmışlardır.

Gerdek gecesini, sadece cinsi yönden iki farklı cinsin birbirlerini tanıması olarak görmemesi gerekir. Bu beraberlik aynı zamanda, manevi ve hissi bir bütünleşmeninde başlangıcı olmaktadır. Olgunluk seviyesine gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dahilinde sürecektir. Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddi ve ağır sorumluluklarla dolu bir hayatın başlangıç anıdır. Tek kelime ile bir planlama kararının verileceği zamandır. Bir çift paylaşacakları hayatta birbirleri için düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği tavır ve davranıştan konuşacaklardır.

Gerdek, İslami bir olaydır. Çünkü gerdek olayında gözümüze çarpan olağanüstü durum, kadın ve erkeğin meşru ölçüler içersinde bir araya gelmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak gerçekleştirilmesidir.

Gerdek olayında, birbirlerini uzaktan tanıyan çiftin yakın bir temas ile ve ciddi bir ortamda karşısındakini ölçülü bir şekilde değerlendirmesi söz konusudur. Çünkü evlilik ile yeni bir hayata başlangıçta, karşıdaki insan bütün özellikleri ile tanınmak durumundadır. İslami mahremiyetin olmadığı durumlarda ve günümüz gibi kadın-erkeğin birbiriyle ölçüsüz ve gayri ciddi bir araya gelmesi hali, gerdek olayına gerek duyurmamaktadır. Çünkü olayda ne bir mahremiyet, ne de geleceğe dönük ciddi bir hesap bulunmaktadır. Taraflar; ya kendilerini bekleyecek akıbetlerden habersizdirler veya bir araya gelişlerinde sadece "cinsel tatmin" ağır basmaktadır.

Dolayısıyla bazen bu tür gayrimeşru ilişkilerde "evlilik" gibi bir müesseseye bile ihtiyaç duymayan insanlar görülmektedir. Tabi ki bu tür ilişkilerin sonu, büyük acılar ve felaketlerle bitmektedir.

İslam'daki evlilik, cinsi duyguların dini bir program çerçevesinde ve beşeri aşkın en temiz özellikleri ile biçim kazanmasıdır. Elbette ki bu temiz ve saf beraberlik, "gerdek gecesi" gibi başkalarının malumu olmayan ruhi ve bedeni birlikteliğe ihtiyaç duyacaktır.

Lüzumlu (ilk) Evlilik Bilgileri:

"İlişki" konusunda çok kimse bilgisizlikten bunalımlara düşmektedir. Bunun için önce cimanın ne olduğunu iyi bilmek gerekir. İyi bilinmez ve yanlış yapılırsa, huzursuzluk zamanla artarak ailenin yıkılmasına sebep olur. Bunun için bu mahrem bilgileri doğru öğrenip tatbik etmek gerekir.

Nikâhtan sonra, zifaf (gerdek) gecesi, evlilik hayatının en mühim bir dönemidir. Eşler mümkün mertebe temizliğe riayet etmelidir. Temiz ve güzel kıyafet, ilk gecede etkili olur. Zifaf odası tenha, emniyetli bir yerde olmalıdır. Damadın, evlilik tecrübesi olan, güvenilir bir sağdıçın tavsiyelerinden istifade etmesinde mahzur yoktur. Fakat, sağdıç olmasa da olur.

İlk Gecede Eşlerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Her şeyden önce, eşler birbirine çok samimi, nazik ve yumuşak davranmalı, sevgi ve şefkatle yakınlaşmalıdır. Erkek, eşini gerdeğe psikolojik yönden iyice hazırlamalıdır. Ona cesaret vermeli; endişelerinin yersiz olduğunu, rahat bir atmosferde onu da konuşturarak izah etmelidir. Eşini incitecek küçük davranış, hatta imadan sakınmalıdır. Eşinin, özellikle bu gecede sevgi ve şefkat görmeye, iltifat işitmeye çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir.

Erkek aceleci ve kaba olmamalıdır. "Artık evlendik, ona istediğim gibi sahip olurum." gibi bir düşünce son derece yanlıştır. Cima / birleşme, aşk oyunları sırasında meydana gelen bir olaydır. Temasa her iki tarafın da aktif şekilde katılması gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) de bu hususa dikkat çekerek, erkeğin, eşinin haklarına da riayet etmesini istemiştir. Cinsi tatmin, kadının da hakkıdır.

Genç kız da eşinin heyecan ve sevgisini paylaşmalı, kendisini ona tabii ve fıtri bir şekilde, isteyerek teslim etmelidir. Cimanın bir yaratılış vazifesi olduğunu düşünmeli, mana ve hikmetlerini hatırlamalı, sevgisine ve yaratılış özelliklerine güvenip, yersiz korku ve endişelerden sıyrılmalıdır.

Düğünün stresli ve gergin ortamından sonra eşler, uykusuz, yorgun düşebilir. Bu bakımdan cimaya çoğu zaman hazır olmazlar. Bu durumda, ilk cimanın günü tehir edilebilir. Bunun hiç mahzuru yoktur; aksine çok faydası olabilir.

İlk gece, eşler için en meraklı heyecanların yaşandığı andır. Yıllar yılı beklenen, hasretle gözetlenen, genç kız ve delikanlının rüyalarını süsleyen, sevinçli, tatlı ve heyecanlı bir zaman. Daha önce gayrimeşru hayat yaşayan bu duygudan mahrum kalır.

Damat, tebessüm ve nezaketle içeriye girmeli, geline selam vermeli ve onu tebrik etmelidir. Moral verici sözlerle gelinin gönlü alınmalı, heyecanını yatıştırmaya çalışmalıdır. Gelin de ona güler yüzle karşılık vermeli, lüzumsuz somurtkanlık ve çekingenlik göstermemelidir.

Bu gece, iki rekat nafile namaz kılıp dua edilir. Bugünlere kavuşmanın şükrü ve gelecek günlerin saadeti için, Allah Teâlâ'ya dua edilir. Bu arada, oturup, bir müddet sohbet etmelidir. Böylece, fazla heyecan atılmaya çalışılır.

Her kız, bu ilk gecede, az-çok ürkeklik ve çekingenlik gösterir, utanır, sıkılır. İlk defa bir erkekle baş başa buluşmanın, ona açılmanın utancını hisseder. Bu hali, gayet tabiidir, hoş karşılanmalıdır.

Erkek, kızı hiç sıkmadan ve zorlamadan, samimi bir yakınlık göstermeli, ürkekliğini gidermeye çalışmalıdır. Kız konuşmaktan, ona açılmaktan çekinse bile, erkek samimi sohbet ve yakınlığı sabırla sürdürmeli, onun gönlüne yavaş yavaş girmelidir. Kızın sessizce dinlemesi ve arasıra hafif karşılık vermesi de kâfidir.

Damat, güler yüzle yaklaşmalı, gönül alıcı sözler söylemeli, iltifat etmeli, eşini kutlamalıdır. Bu tavır genç kızın heyecanının teskininde çok faydalı olur. Bütün mesele, öpüp okşayarak kızı cimaya hazır vaziyete getirmektir! İlk gecenin değişmez bir ölçü olmadığı unutulmamalıdır. İlk gece yalnızca bir başlangıçtır. İlk deneme başarısız olabilir, bu normal kabul edilmelidir.

İnancı gereği kadından uzak kalan erkek, çoğu zaman kadını yakından gördüğünde veya dokunmasıyla hemen boşalabilir. Ümitsizliğe kapılmayıp, yarım saat kadar sonra ön hazırlıktan sonra, tekrar harekete geçilir. İkinci halde ilk heyecan geçip hemen boşalma olmayacağı için ön hazırlık daha rahat şekilde yapılabilir. Bu durum çok önemlidir. Bu durumu bilip kendilerini buna göre ayarlayan eşler rahat eder. Olduydu olmadıydı endişesine kapılmaz. Çünkü bu normal bir olaydır. Birkaç saat dinlenilebilir veya ertesi güne tehir edilebilir. Böyle bir durumda genç kız da durumu kabul etmeli, anlayışla karşılamalıdır.

Temas başarıyla sonuçlanınca, erkek mutluluk hislerini eşiyle paylaşmalı, ona teşekkürlerini sunmalı ve bütün bir hayat boyunca saadetlerinin devamı için dua etmelidir.

Zifaf gecesinde kızda ürkeklik ve çekingenlik görüldüğü zaman, erkek, ilk karşılaşmanın normal bir neticesi olan bu hali hoş karşılamalı, lüzumsuz telaş ve sabırsızlık göstermemelidir. İlk geceki kabalıktan doğacak ürkeklik, incinme ve tatsızlık, daha sonra uzun müddet silinmeyen etkisini gösterir. Bunun gibi, o gecenin sabır ve nezaketinin mükafatı da sonradan görülür.

İlk olarak bir erkekle buluşmak, yıllarca barındığı ailesinden ayrılıp, yeni bir aile hayatına girmek, bir kız için elbette çok mühim bir olaydır. O anda, erkeğin geniş şefkat ve sevgi kanatlarına ihtiyacı vardır. Bir kadın, kendisiyle buluştuğu ilk erkeği asla unutmaz. Eğer kadın ilk zifaf gecesinde tatlı heyecanlar yaşamışsa, sevgi, sabır, nezaket ve geniş bir anlayışla karşılaşmışsa, o erkeğe ömür boyu minnettar kalır. Bu ilk olay, kadın için unutulmaz bir hatıradır. Hatta o adam o kadını sonradan terk etse, hayal kırıklığına uğratsa bile, kalbindeki o esrarlı hatıra daima yaşar.

Gerdek gecesi, erkeklik gösterisi sanılan, "kedinin bacağını ayırmak" gibi kabalık uygun değildir. Bilhassa bu gece, erkek de çok nazik olmalıdır!

"Bir kadın, on senedir kocasıyla garip bir şekilde yaşıyor. Ancak ayda bir defa temasta bulunuyor ve bu temas esnasında da kadın tamamen soğuk davranıyor. Gerdek gecesi, kocası bu kadının kalbini kırmış. (Ne zayıfmışsın, hem de çirkinmişsin) demiş. Kadın bunu unutamamış."

Kadını yaralayacak, "zayıfsın, şişmansın, uzunsun, kısasın, yaşlısın, cahilsin, pasifsin" gibi sözlerden uzak durmalıdır!

Ön Hazırlık: Gerdek gecesinde diğer önemli husus da ön hazırlığın gelini ürkütecek ve gönlünü soğutacak bir vaziyette olmamasıdır. Bunun için bir de soyunma sırasında dikkatli olmak gerekir. Bir kere damadın, gelini kendi eliyle soymaya kalkması doğru değildir. Gelin ve damat, kendi kendine soyunmalıdır. Çırılçıplak soyunmak da uygun değildir. Ekseriya gelin, erkeğin karşısında ilk defa çıplak olarak görünmekten ve erkeği çıplak olarak görmekten dehşet ve sıkıntıya düşebilir.

Soyunma sırasında, utanma duygularının korunması için, bu işin de perdelenmesi gerekir. Bunun için ya lamba söndürülmeli veya az ışıklı gece lambası bulundurulmalıdır. Çıplak vücutla ortada görünmenin vereceği sıkıntıyı hesaba katmalıdır. Bu durum edebe de aykırıdır.

Bazı erkekler, zifaf gecesinde hem kendi vücutlarını teşhir eder, hem de kadını tamamen soyarak, kaba ve hoyratça davranışlarıyla, gelini sıkıntı içinde bırakırlar. Bu çok yanlıştır.

Soyunma olayında, ayakta büsbütün soyunmaya kalkışmamalı, yalnız üstteki kaba elbiseler çıkartılmalıdır. İç çamaşırlar, yorgan altına girdikten sonra çıkarılmalıdır.

İlk Temas: Zifaf gecesinde aşk oyunu önemlidir. Aşk oyunu nazikâne, erkeğin gelini heyecana getirme tekniği mükemmel olduğu zaman, kadın ne kadar utangaç olursa olsun, yavaş yavaş eşine itimadı çoğalmaya ve rahatlamaya başlar. Ondan sonra teslimiyet duygusu artar, çekingenlik yerine arzu doğmaya başlar. Birçok gelini inciten ve ürküten şey, eşlerinin bu gece kaba ve anlayışsız davranmalarıdır. Henüz mahcubiyet içinde bulunan bir gelini, evlilik hayatına yavaş yavaş alıştırmalıdır. Damat, gelinde arzu uyandırma yollarını aramalı, utangaçlık hislerinden kurtulmasına yardımcı olmalıdır. Normal bir kadın, belki kocasının arzusunu tahrik etmek için önce çekingen davranır. Aslında o, fethedilmekten hoşlanır. Fakat mukavemetin kaba bir şekilde kırılma teşebbüsünü asla hoş görmez. Bunun için güvey, nezaket, sabır ve incelik hususlarını asla gözden uzak tutmamalıdır. Gelin de hayatının belki en heyecanlı anlarını yaşayan eşinin başarısını baltalayacak davranışlardan, mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır.

Bekâretin izalesi: Normal vasıfları taşıyan kız ve erkek için, bunun bir zorluğu olmaz. Yapılacak iş, aşk oyunlarıyla temas ortamı hazırlanır, gelin o safhaya geldikten sonra, yani ilişkiyi kolaylaştırıcı kaygan sıvı gelince, üstten aşağı hafif kuvvette bir tazyikle zifaf ilişkisi tamamlanır. Böyle kaygan sıvı gelmese de, bu iş rahatça gerçekleşir. Cinsiyet organlarına bir miktar vazelin sürmek bu işi kolaylaştırır.

Tahriş, acıma gibi hallerde, sonraki temaslar için bir-iki gün ara vermek iyi olur. Ama bu da şart değildir. Karşılıklı istek varsa, ertesi gün veya birkaç saat sonra temas yapılabilir. Aşırı istek acıyı hissettirmez. Zarın yırtılmasıyla gelen kan durmazsa telaşa mahal yoktur. Genç kız sırt üstü vaziyette dizlerini kaldırıp bacaklarını kasarak bitiştirirse, kanama çoğu zaman kendiliğinden durur. Nadiren de olsa durmayıp aktığı da görülür.

Gerçekten de cinsi temasa her iki tarafın da ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmış olmaları, erkeğin eşini başarılı bir şekilde uyarması ve her ikisinin de cinsi heyecan bakımından tatminkâr bir seviyeye çıkmaları halinde neredeyse hiç acı duyulmaz. Aşırı heyecan, aşırı zevk ağrı hissini ortadan kaldırır. Savaşta ve kavgada yaralanma, neden sonra kan görülmesi ile anlaşılır. Bu arada, eşlerin birbirine yardımcı olması, bilhassa erkeğin çok sabırlı, anlayışlı ve şefkatli olması gerekir.

Zifaf gecesinde acı duymak korkusu, yabancı bir erkekle en mahrem buluşmanın verdiği utanma hissi ve kızlıktan kadınlığa geçiş gibi, çok mühim bir dönüm noktasında bulunuşu dolayısıyla, kadının göstereceği çekingenliği anlayışla karşılamalıdır.

Onu samimiyetle kendisine alıştırdıktan ve ürkeklik hislerini teskin ettikten sonra, nazik ve yumuşak bir surette birleşmelerini temin etmek, erkeğin vazifesidir. Netice olarak; zifaf gecesinin ilk teması ve sonrasında, dikkatli, sabırlı ve ihtiyatlı olmalıdır. Bu hususlara dikkat edilmezse, cinsi temastan kadın, zevk yerine acı ve ızdırap duyabilir. İlk zifaf ilişkisinde, arzulanan cinsi zevkin bulunamaması olağandır.

Zifaf Engelleri:

Zifaf gecesi, ciddi bir engelle karşılaşıldığı zaman, ilişkinin daha sonraki gecelere tehir edilmesi gerekir. Mesela, kızın hayız hali devam ediyorsa, beklemeyi tercih zarureti vardır. Esasen gerdek gecesinin, kızın hayzdan temizlendiği zamana getirilmesi gerekir. Zifaf ilişkisinin de illâ ilk gecede tamamlanmış olması gerekmez. Sabır ve anlayışla hareket edilirse, sonraki gecelerde güçlük ve engeller ortadan kalkar.

Bazı erkekler, bu gece kapıldıkları aşırı heyecan sebebiyle, geçici iktidarsızlığa düşebilirler. Gerdek gecesi böyle bir olayla karşılaşılırsa, teşebbüsü birkaç saat geciktirmek veya sonraki gecelere bırakmak gerekir. Çünkü bu durum geçici bir başarısızlıktır, bir müddet sonra heyecan ve engellerin çözülmesiyle geçer. Duruma göre birkaç saat veya birkaç gece sürebilir.

Zifaf Engellerinin Başlıcaları Şunlardır:

- Kızın Aşırı Ürkekliği: Bu durum, birçok kızların öteden beri sahip olduğu zifafın çok sıkıntılı geçeceği gibi bazı yanlış kanâatten dolayı olabileceği gibi, o gece erkeğin kaba bir "erkeklik" gösterisiyle, sabırsız, nezaketsiz ve hoyrat davranışlarından da ileri gelebilir.

- Erkeğin Endişesi: Bazı erkeklerin, zifafta başarısız kalma endişesinin içlerinde yer etmesi, bu duygular içinde telaş ve heyecan göstermesi; ayrıca temas esnasında "erken boşalma" haliyle karşılaşmaları, geçici bir başarısızlık sebebi olabilir.

- Çeşitli Etkiler: Birçok yerlerde görülen zifaf neticesini bekleme âdetlerinin, erkek üzerindeki psikolojik baskısı, zifaf mekânının elverişsiz, gürültülü ve görüntülü bir yerde oluşu, o anda kadında beklenmedik tatsız bir hâlin görülmesi, o kadına karşı duyulan sevgi, şefkat ve hürmet duygularının aşırı dereceye varması, geçici iktidarsızlık sebeplerine dahildir.

İşte bu gibi hallerle, gerdekte cinsi başarısızlığa uğrayan, bunun geçici olduğunu idrak edip, ilişkisini daha sonraki gecelere ertelemelidir.

Normal İlişkiler: 

İlişkilerde, başlangıç safhasının iyi hazırlanması gerekir. Bunu terk etmek erkek için kabalık, kadın için eziyettir. Bunun için beş duyudan gerektiği kadar faydalanmalıdır.

- Görme ve Duyma: İlişki öncesinde gözler malum hisleri kamçılayıcı meşru şeyler görmeli, duygulara kötü tesir edecek görüntülere takılmamalıdır. Mesela, bu vakit gece ise, o andaki mekanın fazla ışıklı olmaması, ışığın söndürülmüş veya -gece lambası gibi- azaltılmış olması uygun olur. En önemlisi, kadında veya erkekte ister giyinik ister çıplak, gözleri rahatsız edecek, az-çok bir soğukluk yapacak görüntülere yer vermemeli, görme hissini okşayıcı bir kıyafetle görünmelidir.

Kadının -dışarıya değil- kendi erkeğine karşı süslenmesi gerekir. İlişki öncesinde can sıkıcı sözler duyulmamış olmalı, münakaşaya veya üzücü laflara yer verilmemelidir. O anda gönül alıcı fısıldaşmalar, baş başa tatlı bir sohbet, sevgi dolu birkaç söz faydalıdır.

- Koklama ve Tatma: İlişki başlangıcında -misk ve lavanta gibi- güzel kokular, zevk alan erkekler için genelde etkileyicidir. Bu inceliği bilen kadın, o anda güzel kokularla kokulanmayı da ihmâl etmez. Bedenin temizliği ve çirkin kokudan arınmış olması da kâfidir. Çünkü eşlerin temiz vücutlarından birbirine verdiği fıtri ve tabii koku, başlıbaşına tesirli bir güce sahiptir. En çok rahatsız edici kokular, ağız kokusu ile ağır ter kokusudur. Öyleyse, vücutta fazla ter toplayan koltukaltı ve kasık bölgeleri, haftada bir tıraş edilmeli ve yıkanmalıdır. Dişler sık sık fırçalanmalı ve daha iyisi misvaklanmalıdır. Ağızda soğan sarmısak veya sigara kokusu rahatsız edici olduğundan, böyle pis kokulu bir havada ilişkiye girmekten sakınmalıdır.

- Dokunma ve Okşama: İlişkiye hazırlanmada "aşk oyunları" denilen en tesirli oyunlar, vücudun muhtelif yerlerine tatbik edilen dokunma ve okşama işidir. Bunun için önce yeteri kadar soyunmuş olmalıdır. Üst vücutta bir iç elbisesinden başkasını bırakmamak, hatta vaziyete göre, yatak içinde soyunmuş olmak, ilişki zevkinin ziyadesiyle yaşanmasını sağlar. Diğer hususlarda olduğu gibi, dokunma ve okşama vazifesi, kadından çok erkeğe düşer.

Son zamanlarda, sapık kimseler arasından yaygınlaşan oral seks denilen, erkeklik uzvunu kadının ağzına alması dini açıdan çok çirkindir. Ayrıca erkeğin kadının organını öpmesi yalaması da çirkin bir harekettir.

- İlişki Safhası: Eşlerin ihtiyacına göre uzunca veya kısaca icra edilen başlangıç oyunlarından sonra, şehvet hislerinin iyice uyanmasıyla, kadının mahrem bölgesinde birleşmeyi kolaylaştırıcı mezi denilen sıvı çıkar. Kadın o anda cinsi his bakımından zayıf olur veya yeterince tahrik edilmemiş bulunursa, böyle bir sıvı görülmez.

Eşler, arzu ettikleri temas şeklini tercih ederler.

Temas safhasında en mühim mesele, erkeğin acele etmemesidir. Sabırla idare etmesini bilmek, erkeğe düşen önemli bir vazifedir. Eğer erkek, kadının halini düşünmeden sadece kendi zevki için davranırsa, bir-iki dakika içinde zevkin sonuna geliverir. Bu durum ise, henüz uyanmış olan kadını yarı yolda terk edip, sıkıntı içinde bırakır.

O halde erkek, zaman zaman duraklamalar ve ihtiyatlı tavırlarıyla, sondaki "orgazm" durumuna gelmeyi geciktirmeli, bu noktada kadınla beraberliği sağlamaya çalışmalıdır. Zevkin heyecanlı zirvesi olan orgazm seviyesine varıncaya kadar devam eden temas hali de, sakin ve ferah bir zevk halinde sürüp gider. 

İlişki Âdâbı: 

- Her şehvetin neticesi, kalbi kararttığı ve bunalttığı halde, meşru olarak yapılan cima (ilişki), kalbde ferahlık, ruh ve bedende sükunet ve rahatlık temin eder. Cimadan asıl maksat, nesil üretme gayesidir ve bundaki zevk de, böyle bir maksada binaen lütfu İlâhi olarak verilmiştir. Âdâbına riayet ederek cimada bulunan eşler, bununla ibadet sevabı da kazanır. Nikâhlı olarak yapılan ilişkiye "cima" denir; nikâhsız olana "zina" denir.

- Kadının meşru mazeretsiz olarak ilişkiyi kabul etmemesi büyük günahtır.

- İnzal anında meniyi "azl" etmek, yani dışarı vermek, kadının rızasıyla olursa mübah, ondan izinsiz yapılırsa mekruhtur.

- İhtiyaç olduğunda, kadın hayz halinde iken de diz ile göbek arası dışındaki yerlerinden istifade ederek boşalmak caizdir. Bir kavle göre de, istifade için yalnız edep yeri hariçtir.

Kendini haramdan korumayı, helâl ile yetinmeye niyet etmeli, cima ederken şeytandan Allah Teâlâ'ya sığınıp, "Bismillâhi Allahümme cennibnâ'ş-şeytâne ve cennibi'ş-şeytâne mâ razaktenâ" demelidir. Bu durumda hamile kalırsa, şeytan ona zarar vermez. (bk. Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI/303; Mansur Ali Nasıf, et-Tâc, II/3082; Gazâli, İhya, Kahire 1967, II/63-65)

Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

"Cima da Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır." (Örnek olarak bk. Buhârî, Bed'ul-halk 11; Müslim, Nikâh18)

Hanımda şehvet, istek belirinceye kadar onunla oynaşmalı. Bunda bedenin rahatlığı ve doğacak çocuğun kusursuz olması faydaları vardır. Acele etmemelidir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:

"Erkek hanımı ile cima ederken, horoz gibi, atlayıp inmesin. Kendisi rahatladığı gibi, hanımı da rahatlayıncaya kadar, karnı üzerinde kalsın. Kadın rahatlamadan, sen rahatlarsan, o günün kalan kısmı, kadın için uyuşuk ve tembellikle geçer." [bk. Suyutî, el Camiu's-sağîr (Fethu'I-Kadîr ile) VI/323)]

- Hayz halinde olan kadın, kocasının rağbetini azaltmak için, eski elbiseler giymeli.

Hanıma arkadan yani dübüründün ilişkiye girmek büyük günahtır. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:"

"Hanımına, dübürden / dışkı yerinden cinsel ilişkide bulunan kimse melundur." (Tirmizî, Tahâre 102; İbn Mâce, Nikâh 29; Dârimî, Vudû' 114) 

Cimadan sonra bir parça uyumalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Anonim

edep her zaman gereklidir. RABBİM sizden razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
doruk_b

Allah razı olsun sizlerden

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
RUHA_LI

ALLAH sizden milyarlarca kez razı olsun. Beni çok ama çok aydınlattınız. Selamünaleyküm.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
onursen

gerdek gecesi hakkında bence çok iyi bilgiler vermişsiniz tebrik ediyorum.bir çok insanın bu konu hakkında bilgisi yok veya utanıyo öğrenmeye Allah sizlerden razı olsun.Bunun gibi yada daha farklı konulardaki açıklamarınızı bekliyoruz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten her çiftin evlenmeden önce bu bilgileri bilmesi gerekir. Allaha emanet...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
merve1989

Allah razı olsn sizden gercekten...merak ettigimiz herseyi bu site de bulabiliyoruz....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lanetli

lütfen SİTEMİZİ genclere tavsiye edelim ki ordan burdan yanlış şeyler öğrenmesinler .

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
denizkızı

Bizleri aslında bildiğimiz sandığımız ama aslında birçok ayrıntısını bilmediğimiz bu önemli konuda aydınlattığınız iin Allah sizlerden razı olsun.Ben 2 aylık evliyim yazdıklarınızdan çok etkilendim aslında bildiğim şeylerdi ama bir konuda çok aydınlandım bende her genç kız gibi ürkeklik yaşıyorum Allah razı olsun eşim çok sabrediyor bu konuda şanslıyım ama Allah'tan korkuyorum kocamın rızasını yerine getiremem diye bu yazı beni çok aydınlattı tekrar sağolun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ali8080

çok güzel allah razı olsum

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
satocetin

Öncelikle şu günlerde islamı unutmaya yüz tutmuş ve de tam anlamıyla öğrenememiş, etrafındaki insanlardan utanarak bazı bilgilerden mahrum kalmış insanlara vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de bu konular hakkında biraz zayıf oldugumu düşündüğüm için bu konuyla yakından ilgilendim. Sizin vermiş oldugunuz bilgier sayesinde umarım Allah katında gerekli sevabı ve de yeri alırsınız. Allah Razı olsun. umarım yenı guncellenen konular hakkında bilgimiz olur. Allahın selamı üzerinize olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
3süleyman

güzel anlaşılır dilde

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kitap

Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. ALLAH sizleri muvaffak etsin.amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Harunakts

Detaylı bilgi için çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tayland_46

şuanda benim gibi evlilik arefesinde olan insanlara bu konuda böylesine hizmetin hakkı odenmez ben sagdan soldan duyduklarına pek fazla kulak asmayan birisiyim ANCAK İHTİYACIM OLAN BILGILERI okuyarak ve araştırarak elde ettigim icin sizlere cok teşekur ederim ALLAH KAT KAT RAZI VE MEMNUN OLOSUN selametle

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
murat_s715

içinde bulundugumuz zaman itibariyle sehvetin vede zinaya özendiriciligin had safhada olmasi ergenlik çagina yeni giren erkek çocuklarinda zinaya sapma duygusunu arttirmakta ancak çocuk bunun yanlisligini kavrayamamaktadir bu yuzden herkesten ricam kardeslerinizi, kuzenlerinizi, tanidiginiz her genci kesin bir dille uyarmaniz ve ne kaybedeceklerini hiç utanmadan anlatmanizdir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

emeğinize sağlık allah razı olsun.....

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
dilannet

çok teşekür ederim allah tuttugunuzu altın etsin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
_umutlu944

islamiyeti bu konuda kapalı kutu olarak anlayanların bu yazıyı okumalarını ne kadar da çok isterdim. hayatımızda niyetini doğru, gayesini allah için yaptığımız işlerde bide sonuç olarak allahın rızasını kazanabilirsek işte bizim uykumuzda, cimamızda, gözümüzde, kulağımızda ibadet olacaktır. allah razı olsun sizlerden...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
forzibo

Ya helal olsun size reklam falan almadan Allah rızası için yapıyorsunuz bu işi...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
algoritma.rezel

çok güzel bilgiler ellerinize sağlık Allah razı olsun sizlerden..islamiyetin aileye-kadın ve erkek ilişkilerine ne kadar önem verdiğini akıllarda ve kalplerde eksik bırakmıcak kadar net olduğunu birkez daha anlıyoruz..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

şu an evli olduğu kişiyle evlilikten önce(flört-söz-nişan döneminde) sayısız zina yapmış hatta flört ederken nişanlıyken başka kişilerle de onu aldatmış buna rağmen o kişiyle evlenmiş ve zihaf gecesini bu sebepler yüzünden araştırmaya bile utanç isteksizlik duymuş ve usülüyle yaşayamamış sizin de yazıda dediğiniz gibi 'İlk gece, eşler için en meraklı heyecanların yaşandığı andır. Yıllar yılı beklenen, hasretle gözetlenen, genç kız ve delikanlının rüyalarını süsleyen, sevinçli, tatlı ve heyecanlı bir zaman. Daha önce gayrı meşru hayat yaşayan bu duygudan mahrum kalır.' bu güzel duygudan mahrum kalmış yetmezmiş gibi geçmişindeki hataları yüzünden pişmanlık duymasına rağmen evliyken zina yapmış yani eşini aldatmış bir insan bu yazıyı okurken neler hisseder malum... dinimiz ümitsizlik dini değil ama bu altından kalkılması çok zor bir acı ve en kötüsü de şuan nası davranılması gerektiğini bilememek bir tarafı boşanmalısın arınmalısın yepyeni bir başlangıç yapmalısın diyor bir tarafın kendi hatan yüzünden o kişiye acı veremessin onunlayken arın bundan sonra doğru davran diyor kafan bunlarla doluyken evlilikteki bazı hoş duygular yıpranıyor o evlilikten insan soğuyor hele eşin bu yazıdaki kurallara uyan çok iyi bir insan ise insan kendine recm uygulansın istiyor hepsi bir yana ne oldu da niye ben yanılanlardan oldum dinini usulüyle yaşayan hisseden usuluyle zihaf gecesini yaşayıp ömür boyu o anın hoşluunu tadamadım diye insan kendini kahrediyor kendinden nefret ediyor bu acıyı dillendirmeli mi rabbiyle arasında mı kalmalı karar veremiyor çünkü acısı tatminsizliği her gün onu başka yanlışlara götürüyor bunları yazıyorum genç bekar insanlar için hiç bir şey huzurdan adabdan daha değerli değil gerçi bu siteye girme bunlar okuma imkanı bulan insana ne mutlu ki yanlışa düşmesi daha zordur ama bu imkanı olmayıp yanlışa düşen insanlara allah değiştirebilecekleri yanlışları değiştirmek için güç değiştiremeyecekleri yanlışlarından dolayı onları affetsin ve katlanmaları için onlara sabır versin ve bu ikisini ayırdetmek için akıl versin en önemlisi de bunu ayırt etmek isteyip aklının gücü yetmeyene napcaını bilemeyene bir rehber versin bu yazıyı yazıyorum bir mümin kardeşim okusun bana yol göstersin inş amin

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
insani332

birçok yeni evlenecek olan insanın okuması gereken ve bilgilenmek isteyipte utanma sıkılma durumları neticesinde kimseye soramadıgı konuyu böyle güzel ve anlayıslı bir sekilde açıkladıgınız için Allah razı olsun.
selam ve dua ile.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fatihkarakaya

Allah ebeden razı olsun sasyenizde aklımda hiç bir takıntı kalbimde hiç bir şüphe ve sıkıntı kalmadı cevaplarınız gayet açık ve net çok çok teşekkürler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bordobereli

süper herşey acık acık anlatılmış budur

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kubi_wien

Gerdek gecesi ancak bu kadar güzel anlatilirdi emeginize saglik Allah sizden razi olsun saygilar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
yunusemre1990

ÇOK GÜZEL BİR YORUM GETİRMİŞSİNİZ GERCEKTEN KUTLUYORUM SİZİ. DÜNYA İSLAMSIZ BİR CEHENNEM ADETA. KEŞKE HERKES MÜZLÜMAN OLSAYDI .

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
skryahmet

Yüce dinimiz İslamın, günümüz insanlarınca yeterince uyulmadığı kurallarının, siteniz ya da yapmış olduğunuz uygulamanın ne kadar yararlı, faydalı, bilgilendirici ve sitenizden haberdar olan insanlara ne kadar faydalı olduğunu bizzat şahsımın ne kadar yararlandığı ve bilgilendiğinden yola çıkarak hepinize sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.. Yüce Allah iyi niyetinizin karşılığını gani gani verir İNŞALLAH.. Saygılar...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ahmet oz

Allah sizden razı olsn. Artık ikili ilişkilerde insanlarda edep ve haya kalmadığını düşünüyorum, inşallah bu yazıyı okuyanlar şoyle bir silkelenip kendilerine gelirler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
alpaguter

evlenmek üzere olan biri olarak bana böyle güzel bilgileri verdiğiniz için allah razı olsun. malumunuz böyle şeyleri sormak çokta kolay değil.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ua0612

Allah bu siteyi yapanlardan razı olsun çok güzel vallahi...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
küresel

bilgileriniz için teşekkürler

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
crazymete

insanları böyle aydınlattıgınız icin tesekkürler bu soruları kimseye soramayan insanlar var böyle bilgiler icin teknolojıden yararlanmak cok faydalı ve cok güzel bişey Allah herkesten razı olsunn...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ozuken

Tüm Kalbimle sizi tebrik ediyor. Böyle uygulamaların çoğalmasını temenni ediyorum

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
derince

bugune kadar evlilik gecesiyle ilgili hic yazi okumamistim bu okudugum ilk yazi. gercekten boylesine mahrem bir konuyu bu kadar guzel bir dille anlattiginiz icin allah sizden sonsuz kez razi olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
K.1989

Cok tesekurler, bir genc bekar bir insan olarak cok ogrenebilecegim seyler okuma sansini buldum bu sitede ve bu konuda. Allah razi olsun sizlerden! Rabbim herkese bu sansi versinki, olumsuzluklar ve sapikliklar bu devirde bu imkanlarda kalmasin artik!
Yuce Rabbime emanetsiniz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kumanlar

hep söylemişimdir,yine söylüyorum;ALLAH bu siteye ve bbu siteye emeği geçenlere zeval vermesin,böyle siteleri arama motorlarında daim kılsın.ALLAH hepinizden razı olsun.çağımızda manevi sallantılar yaşayan gençlik size minnettardır.ben şahsen 15 yaşındayım ve size minnettarım...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
benjaminn

gerçekten bana göre en faydalı site, dinimizle ilgili bilmediğim bir çok şeyi burada öğrendim. ilginiz ve alakanız için teşekkür ediyorum ve böyle devam etmesini YÜCE ALLAH'tan diliyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
livatutal

ALLAHA RAZI OLSUN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
by_ankebut

Teknolojiyi böyle güzel işlerde ve amellerde kullandığınız için vede insanları aydınlattığınız için sizlere çok teşekkür ederim.Allah Yar ve Yardımcımız olsun olsun.Allaha Emanet

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
minayi

çok güzel iyi bir site bu gün tanııdm teşeşkkür ederim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İDRİ[email protected]

müslümanların böyle güzel bilgilendirilmeye o kadar ihtiyacı varki,Cenabı Hak bilgi verenlerden ve bu bilgilere ulaşmaya çalışanlardan razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
konya28

İnanın bu konuda çok aydınlandım. Gerçekten dinimiz çok mükemmel ve harika ya...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hafızvelit

Allah sizlerden ebeden razı olsun. beni bu konuda çok aydınlattınız. Allah size: bu sitede yazılan harfler adedince amel defterinize sevap yazsın inşeallah...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmeed

eğer bu siteyi 8 yıl önce okumuş olsaydım şimdi boşanmaya değil ,mutlu olma hayali kuradım sevgili abilerim.çünkü bana o gün kimse bana bilgi vrmedi .........................

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Anonim

Bu bilgiyi gördüğüme çok sevindim. Kitaplarda aradım ama aradığımı bulamadım. Bu bilgiler her insana ulaşmalı ve öğrenilmeli.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hoşgörülü

islamda herşey herkonu açık bir dille anlatılmış hemde engüzel şekilde evlenecek arefesinde olan gençlere çok faydalı olacagın dan çok eminim ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN BU KONULAR HERKESLE KONUŞULMADIGI İÇİN SİTENİZ ÇOK YARDIM AMAÇLI OLDUGUNU SÖYLÜYORUM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SaLTaNaTSIZ

ALLAH RAZI OLSUN MAŞAALLAH HER TARAFI BEREKET.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
SaLTaNaTSIZ

ALLAH RAZI OLSUN FAYDASI ÇOK OLDU ALLAH YAPMIŞ OLDUĞUNUZ HAYIRLARI İNŞAALAH KABUL EDER.AMİN.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
gulgulgul

akıcı bir yazı sıkılmadan okudum allah razı olsun adap ve edep ne kadar önemli ne kadar mühim..sa

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun