Gadir-i Hum Bayramı sünnete göre geçerli bir bayram mı?

Tarih: 17.08.2022 - 11:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zilhicce’nin 18’i, Gadir-i Hum sünnete göre geçerli bir bayram mıdır?
- Bu benim için yeni bir bilgi, çünkü ben her zaman sadece Fitr ve Kurban bayramını duydum.
- Gadir bayramını kutlayanlar, bunun sahih olduğuna delil olarak şu hadisi nakletmektedirler:
“Ebu Abdullah [İmam Cafer bin Muhammed es-Sadık] şöyle buyurmuştur: Asil ve Büyük, tıpkı bir gelinin gelin odasına acele etmesi gibi: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cuma ve Gadir Kuhmm günü.” [Mahmud Şerif'ten Gadir Üzerine 40 Hadis]
- Biraz kafam karıştı. Gadir Bayramı sahih bir bayram mıdır yoksa bidat midir?
- Peki, bu hadis sahih mi, zayıf mı yoksa uydurma mı?
- Ve Kurban Bayramı meşru ve geçerli bir bayram mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sünnete göre Müslümanların yıllık Ramazan ve Kurban Bayramı ve haftalık Cuma bayramları vardır.

Resulullah (asm) Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin eğlenip neşelendiği iki bayramları vardı. Hz. Peygamber (asm) Medinelilere özgü olan, Cahiliye izleri taşıyan bu bayramların yerine, bütün Müslümanların sevinip eğleneceği İslâm'ın iki bayramını onlara haber verdi:

"Allah Teâlâ size, kutladığınız bu iki bayramın yerine, daha hayırlısını, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramını hediye etti." (Ebû Dâvud, Salat, 239)

“Şüphesiz bu (cuma) günü, Allah’ın Müslümanlara tahsis ettiği bir bayram günüdür. Cumaya gelecek kimse yıkanmalı, varsa güzel koku sürünmelidir; ayrıca misvak kullanmanızı da tavsiye ederim.” (İbn Mâce, İkametü’s-salât, 83)

Ancak sünnete göre Müslümanların Gadir-i Hum bayramları yoktur.

Gadir-i Hum, Şii dünyasının 18 Zilhicce’de coşku ile kutladığı bir bayramdır. Büveyhîler’den Muizzüddevle Ahmed b. Büveyh 352’de (963) Irak’ta, Fâtımîler’den Muiz-Lidînillâh 362’de (973) Mısır’da bu günü resmî bayram ilân etmişlerdir. 18 Zilhicce, günümüzde de halk tarafından İran’da, her biri Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ı temsil eden içleri balla doldurulmuş üç çöreğin bıçaklanması suretiyle kutlanır. Onlara göre bal üç halifenin kanını sembolize eder. 18 Zilhicce Nusayrîler tarafından da son derece önemli bir bayram kabul edilir. (L. Veccia Vaglieri, “G̲h̲adīr K̲h̲umm”, EI2 [İng.], II, 993-994)

Özetle Gadir-i Hum gününü bayram yapmak bidattır, inancımıza aykırıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gadiri Hum olayının aslı nedir?

Şiiler, Peygamber Efendimize, Gadir-i Hum denen yerde Hz. Ali'nin ...

GADÎRU HUM 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun