Fitnenin en büyüğü kıyas mı?

Tarih: 01.05.2016 - 10:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılır, onların fitne bakımından en büyükleri; meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah’ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir.”
- Bu hadise İbni Teymiye sahih diyor, fakat İbni Main mevzu/uydurma diyor. Bu hadis Hanefi mezhebi ve ehli reyi kötülemektedir.
- İbn Teymiye bu hadisin sahih olmadığını söyleyenlere Fetava‟l-Kubra‟da (6/143-144) şöyle demiştir:
“Bu hadis Nuaym b. Hammad el-Mervezi’den meşhurdur. O güvenilir bir imamdır.
- Ancak İbn Main’den “Bu hadis batıldır, aslı yoktur, bunu karıştırmıştır” dediği rivayet edilmiştir. Bu İbn Main’den başkasından da rivayet edilmiştir…

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadislerin sahih olduğunu söyleyen başka alimler de var.

Ancak soruda geçen hadisi, kıyası kabul eden Ehl-i sünnete yorumlamak bir iftiradır. Çünkü, hadiste de geçtiği üzere burada bahsedilenler, helali haram, haramı helal sayanlardır.

Bu açıdan ilgili hadisi ele alarak fıkhın delillerinden olan kıyası reddetmek veya burada geçenleri Ehl-i sünnet olarak yorumlamak caiz olmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kıyas nedir, izah eder misiniz?
"Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl ...
Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, anlamındaki rivayetin güvenilir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun