Evde ailesine imam olanın kıyamet gününde hesap vermeyeceği hadisi sahih midir?

Tarih: 13.10.2020 - 09:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Kıyametin dehşeti içinde, üç sınıfın korkmadığı ve hesap vermediği görülür. Bunlar misk tepelerinde, mahşer halkının hesabı görülünceye kadar otururlar. Bunlardan biri, bir topluluğun rızası ile onlara imamlık edenlerdir.” [Taberani]
- Hadisin tamamı nasıldır?
- Bu hadisin sıhhati nedir, hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis değişik yollardan rivayet edilmiştir. Hadisin tamamı / benzer rivayetlerin ortak paydası şöyledir:

“Kıyamet gününde üç sınıf misk tepelerinde otururlar. Allah’ın ve efendilerinin hakkını eda eden köle; kendisinden razı olan bir topluluğa imamlık eden; gece-gündüz beş vakit namaz için davet eden / ezan okuyan kimse.”

Sorudaki şekliyle gelen rivayette “bir topluluğun rızası ile onlara imamlık edenlerdir” cümlesinden sonra, “Bir mescitte / camide, Allah için müezzinlik eden ve dünyada kölelik ile imtihan edildiği halde ahiretle alakalı işlerinde gevşeklik göstermeyen kimse.” ifadeleri geçer. (bk. İbn Hanbel, 2/26; Taberani, Evsat, 10/129, Tirmizi, Bir, 54, hno: 1986)

Tirmizi, bu hadis hasen gariptir diyerek senedinin kuvvetli olmadığına dikkat çekmiştir. (bk. Tirmizi, a.y.)

Değişik kaynaklarda yer alan ve değişik yollarla gelen bu hadis rivayetlerinin sahih olmadığı ifade edilmiştir. (bk. Buhari, Tarih, 6/105; Darekutni, el-İlel, 13/159; Lisanu’l-mizan, 4/451; Tehzibu’t-tehzib, 7/146)

Zayıf hadislerin helal, haram, inanç ve hükümlerle ilgili olanları hariç, terğib - terhib yani hayra yönlendirme - kötülükten sakındırma ve amellerin faziletleri ile ilgili olanlarını zayıf olduklarını açıklamadan da rivayet etmek caizdir. Bu tür hadislerle, hadisin zayıf olduğunu da bilerek, amel etmek uygundur.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?
Zayıf hadisler bilindiği halde neden rivayet edilmiş?
ZAYIF HADİS.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun