"Elhamdü lillahi kable külli ehad, vel hamdü lillahi ba’de külli ehad, elhamdü lillahi alâ külli hâl." duasını açıklar mısınız?

Tarih: 08.05.2011 - 11:11 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadisi Taberanî el-Evsat’ında(1/301), İbn Abbas’tan rivayet etmiştir. Hafız Heysemî senedinde bulunan bazı râvileri tanımadığını belirterek zayıflığına işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-zevaid, 10/97)

Söz konusu hadis rivayetinde “Kim bu duayı okursa, Allah’a ibadet eden bir kimsenin sevabını kazanır.” ifadesine yer verilmiştir(bk. a.g.e).

Anlamı şöyledir:

“Herkesten önce hamd Allah’a aittir. Ve herkesten sonra da hamd Allah’a aittir. Her hâlukârda (her durumda) Allah’a hamd olsun.”

Bu duayı farklı açıklamak mümkündür. İfadeler değişik anlamlara imkân verecek durumdadır. Biz bunlardan birini tercih ediyoruz:

“Herkesten önce hamd Allah’a aittir.”:

Yani; hangi nimet ve iyilik kimden gelirse gelsin, onların hepsinden önce hamd edilmeye layık Allah’tır. Çünkü o nimetin gerçek sahibi O’dur.

“Ve herkesten sonra da hamd Allah’a aittir.”:

Yani; insana yapılan bir iyiliğin, verilen bir nimetin vesilesi olarak o zincirin halklarında yer alan ilk kişiden en son kişiye kadar kim varsa, herkesten önce de herkesten sonra da hamd ve şükrün yapılacağı nimetin gerçek sahibi Allah’tır.

“Her hâlukârda(her durumda) Allah’a hamd olsun.”

Yani, sıkıntılı olsun, keyifli olsun hayatımızın her durumunda Allah’a hamdolsun. O  ne yaparsa iyi yapar, “Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler...” Sadece sağlık, zenginlik, neşeli durumlarımızda değil, (dinî olmamak kaydıyla / Allah’a isyan manasındaki musibet olmamak şartıyla) her türlü dünyevî musibetler durumunda da Allah’a hamdolsun...

İlave bilgi için tıklayınız:

- Okunan dualara verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. Dualara vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir? O duayı her okuyan o sevabı alabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun