Çocuğun başının bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmanın nehyedildiği hadisi açıklar mısınız?

Tarih: 02.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadislerde, o dönemde daha çok Hristiyanlar arasında yaygın olan bazı saç tıraşı şekilleri, muhtemelen İslâm ümmetinin kişilik zaafına uğramaması, onur ve izzetini koruması gibi amaçlarla tasvip edilmemiştir. (bk. Müslim, "Libâs", 113; Ebû Dâvûd, "Tereccül", 14).

Müslimde geçen hadis şöyledir: Ömer b, Nâfi', babasından, o da  İbni Ömer'den naklen haber verdi  ki, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yarım tıraştan nehiy buyurmuş. Râvi demiş ki: Nâfi'e: "Bu yarım tıraş nedir?" diye sordum: "Çocuğun başının bir kısmını tıraş edip, bir kısmını bırakmaktır." cevâbını verdi.(Müslim, Libas, 113)

Ulemâ başın muhtelif yerlerini tıraş edip, ge­ri kalanını bırakmanın mekruh olduğunda müttefiktirler. Meğerki te­davi maksadıyle yapıla, o takdirde kerahet yoktur. İmam Mâlik kız ve oğlan çocukların yarım tıraş yapılmalarını mutlak surette kerih görmüştür. Diğer ulemânın görüşleri de budur. Bu kerahetin hikmeti bilkati çirkinleştirmektir. Bâzılarına göre ezâ olduğu için, bir takımlarına göre de Yahûdî  kıyafeti olduğu için mekruh olmuştur. Çünkü o devirde kakül bırakmanın Yahudiler, müşrikler ve bazı fasıklar arasında adet olup, bunun çocuklar için töhmete yol açmasıdır.

Hadis, Müslümanların, Müslüman olmayanlara zihnen olduğu gibi şeklen de benze­meye çalışmalarının doğru olmadığını belirtmektedir.

Şeklî benzeme, ilk bakışta, önemsiz gibi görünebilir; ama aslında, insanların dav­ranışları, giyinişleri, düşünce tarzları bir kültür eseridir. Toplumları değiştirmek, onlara yeni kültür ve düşünceler enjekte etmek isteyenler, insanlann kılık kıyafetlerini hiçbir zaman İhmal etmemişlerdir. İslâmi düşünce ile mücadelede de kılık ve kıyafet değişimi her zaman önde tutulmuştur. Yeni bir kıyafete bürünen kişi kendisini o kıyafetin mensubu oian camiadan hissetmeye, onlar gibi yaşamaya ve hatta onlar gibi düşünmeye başlar. Düşüncenin ve inancın değişmesi de, dinî düşünce tarzının değişmesi sonucunu doğurur.

İslâmiyet, mensupları­nın inanç ve dini gayretlerini korumak için her türlü tedbiri almıştır. Dolayısıyla çocukları yabancılara benzeyecek şekilde tıraş etmek mekruhtur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun