Saçı olmayan, ihramdan nasıl çıkar?

Tarih: 22.03.2016 - 08:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Doğuştan kel olan veya saçını sakalını kesen bir insan ihramdan nasıl çıkar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Başı traş etmek veyahut saçları kısaltmak vaciptir.

Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar kesmeleri yeterli olur. Ayette şöyle buyrulmuştur:

 "Ey iman edenler! Siz, Allah dilerse güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz." (Fetih, 48/27) 

Bu durum ihramdan çıkarken saçları kısaltmanın veya tamamen tıraş etmenin her ikisinin de yeterli olacağını gösterir. Bununla beraber saçları tıraş etmenin kısaltmaktan daha faziletli olduğu kabul edilmiştir.

- Saçı olmayanlar ihramdan nasıl çıkar?

Hanefî ulemasına göre, saçı olmayan kimsenin ustura, makas, makine veya benzeri tıraş aletini tıraş oluyormuş gibi başının üzerinde gezdirmesi gerekir. İmam Malik'in meşhur olan görüşü de budur. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)

 "Size emrettiğim şeyleri gücünüz yettiğince yerine getiriniz." (Buhari, İtisam 2; Müslim, Fedail 20)

buyurmuştur. Binaenaleyh her ne kadar başında saç olmayan bir kimsenin saçlarını tıraş etmesi veya kısaltması mümkün değilse de tıraş aletini başının üzerinde gezdirmesi mümkündür.

İmam Şafiî'ye ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise, başında saç bulunmayan kimselerin mümkün olduğunca tıraş aletlerini başlarında gezdirmelerinin müstehab olduğunu söylemişlerdir. Bu görüş aynı zamanda İmam Malik'ten de rivayet olunmuştur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Umre ziyaretinde tıraş olmanın hükmü ve saçlar ne kadar kısaltılıyor ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun