Cidde mikatın içinde midir, afakiler Cidde’de ihrama girebilir mi?

Tarih: 02.06.2023 - 16:02 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mikatın dışında kalan belde ve ülkelerde oturanlara “afaki” denir. Afakilerden, hac veya umre yapmak maksadıyla Hicaz’a gidenler için, geldiği bölge veya ülkeye göre ihrama girme yerleri bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından belirlenmiştir. “Mîkât” denilen bu yerler beş tanedir.

İbn Abbas’ın (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Hz. Peygamber (asm), Medîneliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkât olarak belirledi. Bunlar, belirtilen bölge veya ülke yönünden gelen diğer belde yolcuları için de mîkâttır.” (Buhârî, Hac, 7-13, Cezâu’s-Sayd, 18; Müslim, Hac, 11-18; Ebû Dâvûd, Menâsik, 9; Nesâî, Menâsik, 17-23)

Başka bir hadiste buna Iraklılar için “Zâtu ırk” ilave edilmiştir. (Ebû Dâvûd, Menâsik, 8)

Eğer hac veya umre yolcusunun yolu, bu noktalardan geçmiyorsa yolcu, buraların hizalarında ihrama girer.

Cidde, ulemanın cumhuruna göre Hıl’den (mîkât içinden) sayılmaktadır. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 482, 625) Buna göre afakiler Cidde’de ihrama giremez. İster deniz yoluyla, ister hava yolu ile gelsinler, kuzey ve batı istikametinden gelenler Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmelidirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun