Cennette, aile dostlarının bulunduğu çadırlar mı olacak?

Tarih: 21.03.2014 - 02:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şüphesiz cennette bir mümin için inciden yapılmış altmış mil uzunluğunda bir çadır vardır ki, o çadırda yalnız o mümini seven aile toplumu olacaktır. Mümin kişi (dilediğinde) oraya girip dolaşır. Fakat oradaki insanlar öylesine kalabalık olacak ki, birbirlerini dahi görmezler."

"Cennete girecek olan bir mümin, hiçbir zaman yabancılık görmeyecektir. Kendisi için hazırlanmış çadır ve köşke binlerce ahbabları yerleştirilmiştir. Mümin kişi oraya girdiğinde kendisine sevgi ve saygı gösterilerinde bulunurlar."

Hadisleri sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Şüphesiz mü’min için cennette, altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır. Orada müminin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat orada­ki insanlar öylesine kalabalık ve o çadır öylesine büyük olacak ki, bu aileler birbirlerini görmezler.” [bk. Buhârî, Bed'ü'l-halk 8, Tefsîru sûre (55) 2; Müslim, Cennet 23-25. Ayrıca bk. Tirmizî, Cennet 3]

manasındaki hadis rivayeti sahihtir.

Cennette iyi kullarına altından, gümüşten ve daha başka değerli madenlerden yapılma köşkler, saraylar ikram edeceğini vaad buyuran Yüce Mevlâ, tek bir inciden böylesine büyük evler, çadırlar yapmak suretiyle, kullarına kudretinin çeşit çeşit örneklerini de gösterecektir.

“Cennete girecek olan bir mümin, hiçbir zaman yabancılık görmeyecektir. Kendisi için hazırlanmış çadır ve köşke binlerce dostları yerleştirilmiştir. Mümin kişi oraya girdiğinde kendisine sevgi ve saygı gösterilerinde bulunurlar.” (bk. Suyuti, Camiu’s-Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis, Aydın Yayınevi: 2/167-173) 

anlamında bir hadis vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun