Burçlar ve takımyıldızları bilimsel mi, ayın menzili var mı?

Tarih: 07.09.2021 - 08:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ateist Yasin 39. ayetini sordu ve burçların bilimsel olmadığını iddia etti, burçlar bilimsel mi, takım yıldızları falan, bu konu ile detaylı bir açıklamanız var mıdır?
- Ayrıca bu kişi bilimsel olarak ayın menzilinin olmadığını söylüyor.
- Sizler bu konuda ne açıklama yapabilirsiniz, cevabı en kısa sürede bekliyorum, şüpheye düştüm.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Kur'an’da, burçlarla ilgili birkaç ayette (bk. Hicr, 15/16; Furkan, 25/61; Buruc, 85/1) detaylara girmeden “Burçlar” şeklinde söz edilmiştir. Bu özet ve açıklamasız ifadelerden dolayı, alimler arasında farklı yorumlar söz konusu olmuştur.

Bunların göklerdeki bazı kasırlar olduğu, bilinen 12 burçlar olduğu, Güneş'in dolanımında gezdiği güzergâhlar olduğu üzerinde durulmuştur.

Görebildiğimiz kadarıyla, en kuvvetli yorumlar, burçların Güneş'in 12 ayda dönerken geçtiği güzergahındaki (Oğlak burcundan başlayıp Balık burcunda biten) 12 konak üzerinde yoğunlaşmıştır. İbn Abbas’a göre, burçlar hem Güneş'in hem de ayın konaklarıdır. (Kurtubi, Hicr 16. ayetin tefsiri)

Yine görebildiğimiz kadarıyla, ilgili konuları inceleyen hiçbir bilim-fen kitabında burçların olmadığına dair kesin bir ifade yoktur. 

- Bazı insanlar, astrolojide söz konusu edilen burçların işlevi, fonksiyonu hakkındaki bilgiler ile burçların varlığı konusundaki bilgileri karıştırmışlar. Oysa bu ikisi çok farklıdır.

Bilimsel araştırmaların kabul etmediği husus, burçların astrolojide, hakkında bilgi verilen ve insanların hayat hikâyelerine tesir ettiği iddia edilen konumlarıdır.

İslam alimlerinin belirttiği gibi, bu tür bilgiler, gayb sahasına bilmeden taş atmak ve tahminlere dayanan hayali bilgileri ilim diye lanse etmek anlamına gelir. (bk. Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

Eskiden beri, insanlık camiası dönemlerinin bilgi, alet ve edevatı ile görebildikleri burçlar konusunda da çalışmalar yapmışlar ve bunların şematik resimleri çizmişlerdir. Rivayetlere göre, bu konuda ilk defa burçların şemasını çizip resmedenler Keldanilerdir. (bk. İbn Aşur, Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

Bundan da anlaşılıyor ki, bazı kimselerin burçların bilimsel verilere dayanmadığını söylemeleri, ideolojik ve ön yargı fanatizmin ürünüdür.

Zira, önemli bilim ve medeniyete sahip olan Keldanilerin bu keşifleri gösteriyor ki, tarih boyunca birçok sistem ve varlığın durumunu tespit eden insanlar, aynı zamanda burçların varlığını da tespit etmişlerdir.

Önemli olan astroljik burçların efsaneleri ile astronomik burçların gerçekleri karıştırılmış olmasın.

Cevap 2:

Ayın farklı evrelere, farklı konaklara ve farklı konumlara sahip olduğu gözle görülen tartışmasız bir gerçektir. Her bir menzile / her bir evreye göre farklı isimler aldığı gibi, farklı görünümü ve değişik görüntüleri de vardır. Türkçede en fazla meşhur olan şu dört evre / konak / menzile göre aldığı isimleri şunlardır:

Yeni Ay, İlk Dördün, Dolunay, Son Dördün...

Bunları inkâr eden hiçbir fen bilimi yoktur ve olamaz da...

Her bir evrede 7 adet konak kabul edilirse, toplam 28 menzil olur. Bu menzilleri internette görmek mümkündür.

Bütün ilimlerin esasını, nüvesini ihtiva eden Kur'an gibi evrensel bir ilâhî vahiy kitabındaki bilgiler ortada olduğu halde, tarih boyunca yüzlerce yanlış faraziyelere aldanan insanların hayallerini ön planda tutmak, akıl ilmiyle de bağdaşmaz. 

İlave bilgi için tıklayınız:

Burçlara sahip semaya andolsun (Buruc, 85/1) ayetinde geçen ...

Yüce Allah, "Burçları olan göğe andolsun ki..." (Hicr, 15/16) ...

Ben şu burçtanım ve bu burç kişiliğime uyuyor, demek günah mı ...

Burçların insan karakteri üzerinde tesiri var mıdır?

BURÇ, BURÇLAR, BURÇ FALI

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun