Cenin, Ruh ve Kürtaj

Sesli dinle

Kürtaj bir cinayettir ve biz bu cinayete fetva vererek ortak olmaktan kesinlikle uzak durmalıyız.

Soru:

Cenine ruh ne zaman üflenir?

Cevap:

Cenine ruh üflenmesi hakkında Buhârî ve Müslim gibi muteber hadis kitaplarında rivayet edilen hadislerde farklı süre ifadeleri vardır: 40, 41,45 gün sonra rivayeti de, üçüncü kırk günden sonra rivayeti de mevcuttur. Bu sebeple o hadislere dayanarak süre belirlemek kesin olmaz. Ayrıca ve daha önemlisi "ruhun üflenmesi" ile canlı olmak arasında bir ilişki yoktur. Bu ruh, can vermek, canlandırmak manasında değildir, insanın ilâhî (Allah'tan gelen ve insanları O'na çeken) bir manevi, ruhî unsura sahip olması manasındadır. Bizim ruh dediğimiz, her birimize ait olup, öldükten sonra da yaşamaya devam edecek unsurun adı Kur'an dilinde ruh değil, 'nefs'dir.

Allah Teâlâ kitabında, insanın yaratılışının aşamalarını, kudretinin bir delili olarak açıklarken bu 'ruhun üflenmesi' olayını da zikretmiştir. Ne zaman üflendiği konusunu ise hadisler açıklamış, fakat en azından Buhârî'deki rivayet ile Müslim'deki rivayetler arasındaki önemli fark alimlerin farklı sonuçlar çıkarmasına sebep olmuştur. Ama süre ne olursa olsun, ruhun üflenmesinden önceki dönemde insanın kısmen oluşmadığını söylemek de yanlıştır, daha önemlisi bu dönemde mevcut oluşumu öldürmenin caiz olduğunu söylemek ve bunu hadise dayandırmak da doğru değildir, hadisten böyle bir hüküm çıkarılamaz.

Soru:

Size göre cenine ruh üflenmeden önce kürtaj caiz midir? Caizse hangi şartlarla ve hangi durumlarda?

Cevap:

Cenin canlıdır, doğduktan sonra genetik ve biyolojik olarak nasıl bir insan olacağı daha embriyo ve zigot iken bellidir. Cenini öldürmek, insan öldürmek demektir. Sadece doğmadan önce öldürüldüğü için dünyevi cezası daha hafiftir.

Soru:

Cenine ruh üflendikten sonra kürtaj caiz midir? Caiz ise hangi durumlarda?

Cevap:

Önce bile caiz olmadığına göre üflendikten sonra hiç caiz olmaz.

Soru:

Evlilik dışı ve diğer gayr-i meşru ilişkiler sonucu oluşan cenin alınabilir mi?

Cevap:

Böyle bir ilişkiden meydana gelen çocuğun suçu ve günahı yoktur, öldürülmeyi hak etmez. Öldürmek cinayet olur. Ona sahip çıkıp iyi bir insan olması için gerekeni yapmak yakınların ve/veya devletin vazifesi olur.

Soru:

Gebeliğin devamında anne için kesin hayati tehlike varsa gebeliği sonlandırmak caiz olur mu?

Cevap:

Bu soruya genellikle 'evet' diye cevap verilmiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 10.000+