Bir kişinin hidayete ermesi için dua edilmesi imtihana aykırı değil midir?

Soru Detayı

Bendeniz bazı kişilerin hidayete ermesi için sürekli olarak dua etmekteyim ancak kafama bir soru takılmaktadır: Kişilerin hidayete ermeleri kendi özgür iradeleri ve gayretleriyle olabilecekken, ettiğimiz bu tür dualar kabule şayan mıdır acaba? Nitekim Peygamber Efendimiz de, Hazreti Ömer ve Ebu Cehil hakkında, hidayete ermeleri için dua etmiş ve bu dua neticesinde Hz. Ömer imana gelmiştir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Yapılan dualar, o kişilerin özgür iradesini ellerinden almadığı için yapılabilir.

Yaptığımız dualar, bizim kulluktaki samimiyetimiz, Allah’a olan imanımızı, insanlara olan şefkat ve merhametimizi gösterir.

Bu sebeple, biz herkes için hidayet dileklerimizi iletebiliriz.

Kaderde kimin hidayet gelip gelmeyeceğini bilemeyiz ve buna göre de bir tavır sergileyemeyiz.

Nitekim Kuran’da anne-babamız için dua etmemiz istenmiştir. Bu dualardan biri de onların hidayetiyle ilgilidir.

Hidayet; küfürden imana gelmeyi ifade ettiği gibi, imanı olduğu halde istikameti muhafaza etmeyen kimseler için de sırat-ı müstakimi ifade eder.

Halbuki her iki duruma göre de, anne-babamızın hidayete gelip gelmeyeceğini bilemeyiz, fakat Allah’ın emri var, biz de bu emre göre dua ederiz. Bu sebeple, siz, bu dualarınıza devam edin ve bizi de unutmayın.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
249 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun