Bir insanı maniple etmek günah mıdır?

Soru Detayı

Bir insanı maniple etmek günah mıdır? Yani kısacası manipülasyon sakıncalı mıdır?
​Manipülasyon teknikleri ile insanlara istenilen bazı şeyleri yaptırmak mümkün. Bunda sakınca var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

​Manipülasyon teknikleri, muhatap olan kimseyi değişik söz ve tavırlarla yönetmeyi hedefleyen psikolojik etkinlikler olarak tanımlanabilir.

Konunun soruya cevap olacak yönünü şöyle açıklayabiliriz:

a) Vacibin vesilesi vacip olduğu gibi, haramın vesilesi de haramdır.

Manipülasyon teknikleriyle bir adamı cinayet işlemekten, hırsızlık yapmaktan alıkoymak mümkünse, bunu yapmak sevaplı bir görevdir/vaciptir.

Buna mukabil, bu teknikleri kullanarak hileli bir şekilde bir adamı dolandırmak ise haramdır, günahtır.

b) “Aldatan bizden değildir.” (Tirmizi, Büyû’, 74; Ebu Davud, İcare, 50) manasındaki hadisten de bu sorunun cevabını görmek mümkündür.

c) Çok müşahhas/somut bir misal vermek gerekirse, telefonlarla bazı insanları manipülasyon teknikleriyle aldatıp paralarını çalan hırsızların günahı ne ise, yüz yüze konuşup aynı psikolojik tekniklerle insanları aldatıp mallarını hileyle alanların günahı da aynıdır. İkisi de aldatmak ve çalmak ortak paydasında buluşurlar.

Tabii ki suçun küçüğü, büyüğüne göre günahın da farklı ağırlığı olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
308 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun