Bedir'de Hz. Bilal'in Ümeyye b. Halefi öldürmesi nasıl olmuştur?

Tarih: 24.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Abdurrahman b. Avf, Ümeyye b. Halef ile oğlunu esir almıştır... 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir olay tarihi kaynaklarda (bk. İbn-i İshak ve İbn-i Hişam'da) yer almaktadır. Hz. Bilal (ra) sizin de ifade ettiğiniz üzere onu "küfrün başı" diye öldürmek istemiştir. Çünkü Kureyş'in Cumah kolunun lideri olan Ümeyye, gerçekten küfür liderlerinin önde gelenlerinin biriydi.

Ayrıca, Hz. Bilal (ra)'in eski efendisiydi ve ona dininden dolayı çok işkence yapmıştı. Bilal-i Habeşi, işte bu yüzden  "O yaşarsa ben yaşamam!.." diye bağırmaktaydı. Hatta Bedir Savaşı başlamadan önce yakalanan Kureyş sucuları on beş kadar küfür liderinin ismini sayarken onu da zikretmişlerdi.

O zaman henüz esirlerle ilgili ayetler inmediği için, ayetlere dayalı bir esir hukukundan söz etmek doğru olmaz. Ümeyye'nin fidyeyle salıverileceğini düşünmesi, onun açısından en elverişli durumdur. Çünkü Bedir Savaşı sonrası esirler konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden biri de hepsinin boynunu vurmaktır ve bu da söz konusu ihtimaller içindedir.

Hz. Bilal (ra) Ümeyye'nin ölümüne sebep olsa da Hz. Peygamber (asm) bu konuda onu suçlayıcı bir tavır almış değildir. 

Kaynaklar:

- Martin lings, Hz. Muhammed'in Hayatı, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996, s. 241, 245, 253- 254. (Siretü İbn-i Hişam, Vüstenfeld baskısı, s. 448- 449'dan);
- Enfal, 8/67.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun