Bayan iç çamaşırlarının erkekler tarafından satılması ve bunun bayanlar tarafından alınmasının dinen hükmü nedir?

Tarih: 12.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda fıkıh kitaplarımızda bulabildiğimiz mâlûmatlar şunlardır:

Bir şeyin alım-satımının yapılabilmesi için, onda aranân şartlardan biri de o şeyin "mâl-i mütekavvim" olmasıdır. (bk.. Mecelle md.199) "Mâl-i mütekavvim" olması demek, onunla yararlanmanın mübah olması ve el altında bulunması demektir.(bk. Mecelle md.127) Bununla beraber diğer şartlarını da üzerinde bulunduran (Mevcut, teslim edilebilir ve malum olması gibi. bk. meceIle md.197-204) bir satış eşyasının alım-satımı normal hallerde câizdir.

Ancak meselâ bıçâk, "Mütekavvim" bir mal olmakla beraber, "Çabuk, şu bıçağı bana sat, falancayı öldürecegim." diyen birine o bıçağı satmak uygun olmaz. Çünkü bu, şerre ve kötülüğe yardım etmek demektir. Bu durumda sahibi o bıçağı satarsa, şartları bulunduğu için alım-satım sahih, aldığı para da helaldır ama, aynı zamanda bir günah işlemiştir.

İşte böyle, bir helalle bir haramın çatıştığı yerde haramdan kaçılır, varsın helâl da işlenmemiş olsun. "Def i mefâsid celb-i menâfi`den evlâdır."( Mecelle md. 30). Allah (cc.) şöyle buyurur:

"Iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkla yardımlaşmayın."(Mâide, 5/2)

Kadın ya da erkek iç çamaşırlarının satışının haram olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak çok mahrem çamaşırları karşı cinslerin imal etmesi veya diğer cinse satması (Allahu a`lem) haram olmasa da mekruh olmaktan da kurtulamaz. Çünkü bu, şahsiyeti zedeler ve hayâyı ortadan kaldırır. Bu da dolaylı olarak kötülüklere kapı açar. Yani burada mahzur üçüncü basamaktadır, bu yüzden de mekruhtur denebilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, edebini ve hayasını hâlâ muhafaza eden kadınlar, özellikle iç çamaşırlarını erkeklerden almamaya dikkat etmelidirler. Ayrıca bu giysileri açık alanda kurutmak da doğru değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun