Başörtüsü konusunda "Tesettür füruattır." sözü ile ne kasdedilmiştir, açıklar mısınız?

Soru Detayı
Bir hocamızın, üniversite öğrencilerinin başörtüsünü çıkarıp derse girme hakkındaki sözlerini açıklayabilir misiniz? Çünkü bu konu hakkında bize çok soru soruyorlar; tam bir bilgi veremiyoruz...
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tesettür, Allah'ın bir emridir ve farzdır. Buradaki Furu' kelimesi Türkçe'deki teferruat anlamında değildir. Eğer, "baş örtüsü teferruattır ve önemli değildir" anlamında olursa Allah korusun kişiyi dinden çıkarabilir.

Muhtemelen bu söz ile kasdedilen şudur:

Dinin iman ve amel (uygulama, yaşama) ile ilgili kuralları "usûl" ve ''fürû' diye ikiye ayrılır. Kökler manasındaki usûl kelimesinin tekili 'el-aslu', dallar manasındaki fürû kelimesinin tekili de 'el-fer'u' dur.

Usul ilminde, gerek İbn-i Abidin ve diğer ülemanın İslam'ın Genel Hükümlerini (Akaid) ikiye ayırdığını görmekteyiz:

1) Usul'e ait hükümler: Buna göre "Lâ ilâhe illallah; Muhammedün Rasûlullah" başta olmak üzere, sair iman esasları akidede usûldür. İman esasları, muhakkikîn yaklaşımı ile dört asla irca edilebilir ki, bunlar; Allah'a, âhirete, peygamberlere iman; bir de ubudiyet veya adalettir. Yani, hayatî ehemmiyet arz eden esaslar, usûl kategorisine giren hususlardır

2) Furuata ait hükümler: Namaz, oruç, hac, zekât ve tesettür gibi diğer ibadetler, bu asıllar üzerine bina edilen ve asla göre fürûât sayılan amellerdir. Furuata ait hükümler, usule ait hükümler üzerine bina edilir. Bu açıdan denilebilir ki, usûlün olmadığı yerde, sistemli fürûdan bahsetmek mümkün değildir.

Ancak fürûât demek, Türkçemizde anlaşıldığı şekliyle "olmasa da olur" gibi bir mefhumu akla getirmemelidir. Bunların fürûât olması, asıl ile olan münasebet ve mukayeseleri neticesi ve tamamen yukarıdaki taksim ve tasnif itibarıyladır. Yoksa ibadetsiz imanın tam olmayacağı izahtan varestedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Usul, fürû', fürûât, teferruat kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun