Arap lisanı neden zengindir?

Arap lisanı neden zengindir?
Tarih: 07.07.2017 - 01:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Birçok insan, Kur'an-ı Kerimin Arap Lisanı ile inzal edilmesine dayanarak, Arap Lisanına yönelik olarak zenginlik sorusunu sormakta ve buna dair delil istemektedir. Arapçanın belağat, fesahat, mecaz yönüyle gayet zengin bir lisan olduğunu biliyorum.
- Arap Lisanı'nın kelime bakımından dünyanın en zengin lisanı olduğunu, bir milyon kelime ihtiva ettiğini bir kardeşim söylemişti, bu doğru mudur?
- Kur'an-ı Kerimin Yüce Rabbimiz tarafından inzal edildiği lisanın diğer lisanlardan daha zengin ve geniş bir dil olduğuna yönelik bazı bürhan, hüccet gösterir misiniz?
- Varsa araştırmalar, bu araştırmalar ile bizi nurlandırır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arap dili, kök kelime sayısı, türeme kabiliyeti, bir kökten türeyenlerin çokluğu, kelimenin eş anlamlıları, anlatım ve ifade çeşitliliği gibi birçok açıdan oldukça zengindir.

Kullanımı eskide kalmış bazı kelimeler ve türemişleriyle beraber, Arapçanın yüzbinlerce kelimesinin olduğundan bahsetmek mümkündür.               

Bilhassa;

- İnsanlar arasındaki duygu düşünce ve fikir çeşitliliği bakımından;
- İnsanla (kul ile) Allah arasında; dua, yakarış, tövbe, istiğfar, af, mağfiret, merhamet gibi çeşitli manalar ve bunlara ait kelimeler açısından,
- Ve insan ilişkilerinde; hüzün uzundu şefkat acıma korku saygı vb anlamları ifade eden kelimeler yönünden de Arapça oldukça zengindir.

Mesela sevgi, aşk ve derecelerini ifade eden onlarca kelime; yine üzüntü korku gibi çeşitlilik ve derecelerini ifade eden eş anlamlı onlarca kelime bulmak mümkündür.

Arapçanın İslam öncesi dönemi iyice incelendiğinde, bu dilin çok önemli, büyük bir gelişme gösterdiği anlaşılacaktır.

Türkçede, son yüzyıllarda, İstanbul ağzı ve konuşma tarzının; ağız ve şiveler arasında konuşma, yazı, yazışma ve anlatım dilinde kazanmış olduğu üstünlüğü gibi, o zamanlar Mekke ve Kureyş lehçesinin üstünlüğü olmuştur.

Hatta sanki bu lehçenin bu ağzın ilahi bir sevk olarak Kur'an’ın gelişine hazırlandığı hissedilebilir.

Ayrıca, Arapça Hz. Peygamber (asm)'in ve Kur'an’ın dilidir.

İnsanları yaratan, onlara konuşma ve düşünme kabiliyeti veren, her dili var eden ve yönlendiren Allah, bütün insanlık için son büyük mesajının dili olarak Arapçayı seçmiştir.

Böylece, Arapça Kur'an-ı kerim ve Hz. Peygamber (asm)'in hadisleriyle daha da zenginleşmiş, güzelleşmiştir.

Bütün bu hususlar Arapçanın zenginliğini güzelliğini üstünlüğünü göstermeye yeterli sebeplerdir.

Bu açıklamalarımızla, "Diğer diller ve bilhassa Türkçe zayıftır, yetersizdir." demek istemiyoruz.

Tarihi seyri içinde ve bilhassa son yüzyıllarda Türk dili oldukça zenginleşmiş, gelişmiş, zengin ve gerçek Türkçe bir medeniyet dili, önemli bir dünya dili olmuştur.

Fakat ifade etmeye çalıştığımız özellikler, o dilin gerçeğidir, teslim edilmesi gereken hakkıdır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun