Arap alfabesi kullanmak farz mıdır?

Tarih: 17.05.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ümmet içindeki milletlerin hepsi Arap alfabesi kullanmak zorunda mıdır?
- Yoksa kendi alfabelerini (Türk alfabesi, Mısır alfabesi vs.) kullanabilirler mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Arap alfabesinin farz olup olmadığı konusundaki araştırmalarımızda, sağlam bir dayanağa rastlayamadık. Bu sebeple bizim kanaatimizi yansıtan bazı hususları not etmekte fayda görmekteyiz:

1) Arap alfabesi Kur'an’ın alfabesi olması haysiyetiyle Kur'an’ı yazmak, basımını yapmak, okumak ve onun tefsiri hükmündeki temel kaynak eserlere ulaşmak için bu alfabenin kullanılması dinî bir gerekliliktir.

2) İslam Devleti Osmanlının sahneden kalkmasından sonra Arap alfabesi de resmiyetten kaldırılmış ve yerine Latin harfleri kabul edilmiştir.

“Zaman büyük bir müfessirdir kaydını gösterse itiraz edilmez.” şeklindeki düstur gereğince, 20. asrın 20. yıllarından itibaren Latin harflerinin cebri bir surette tamim edilmesi, Latin harflerinin kullanılmasını “ehven-i şer” haline getirmiştir. Yani, “ya Latin harfleri ya da cehalet”ten ilkini tercih etmek ehven-i şer olmuştur.

3) Risale-i Nur'daki şu ifadelerden de konumuza ipuçları bulmak mümkündür:

"Ehl-i vukufun hatalarını bildirmek üzere raporlarında yer alan şu sözleri hayretle karşılanmış ve hiddetle reddedilmiştir:

“Hem suçlarından diye: 'Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve lâikliğin kabulü, İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması, şapka giyilmesi, tesettürün kaldırılması, latin harflerinin huruf-u Kur'aniye yerinde cebren kabulü, Türkçe ezan ve kamet okunması, mekteblerde din derslerinin kaldırılması, kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve taaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab hareketlerini bidat, dalalet, ilhaddır diyen, irtica ile suçludur.' diye yazmışlar. Ey insafsız heyet! Eğer her asırda üç yüz elli milyonun kudsî ve semavî rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın…(sarih olan hükümlerini kaldırabiliyorsanız..., hodri meydan!), Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz. (Şualar, 431-432)

4) Bu zaman ve bu zemini nazara aldığımızda, “Kur'an ve İslam alfabesi olan Arap alfabesinin Müslümanlara farz-ı ayn değil, farz-i kifaye” olduğunu söylemek mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun