Anne sütü yüz maskesi olarak kullanılabilir mi?

Tarih: 03.10.2017 - 00:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette anne sütüyle yapılan yüz maskesi tarifine denk geldim. Anne sütü bunun gibi şeyler için kullanılabilir mi?
- Sağlık ya da bakım için?
- Anne sütünün herhangi başka bir maksatla kullanılmasının haram olduğunu söyleyenler oldu. Ancak ben bununla ilgili bir dayanak bulamadım.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teâlâ “insanoğlunu değerli kıldık” (İsra, 17/70) buyuruyor.

Bu değerli varlığın hiçbir organı, zaruret dışında satım konusu da diğer canlılar ve cansızlar gibi kullanım konusu da olamıyor.

Bu konuda sahabe ittifakı olduğu gibi aklen de uygun görülmemiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre, vefat eden bir çocuğa tazminat olarak bir kıymet biçilmesine hükmetmişler. Ancak tüketilen süt için bir kıymet biçilmesine hükmetmemişler. Zira anne sütü bir mal değildir. Eğer mal olsaydı kıymet biçilmesi yönünde hükmederlerdi.

Bu olay sahabilerin bulunduğu bir ortamda cereyan etmiştir. Hiçbir sahabe bunun aleyhinde bir söz söylememiş hepsi sessiz kalarak kabul etmiştir. Anlaşılıyor ki bunda sahabenin ittifakı söz konusudur.

Akıl yönünden uygun olmaması ise, İslam Hukukunda mutlak anlamda anne sütü, kendisinden faydalanılması helal olan bir şey değildir. Bilakis sadece çocuğun gıdası için zaruri bir ihtiyaçtır. İslam Hukukuna göre zaruret dışında kullanımı haram olan şey mal değildir. İnsanların anne sütünü mal saymaması ve çarşı pazarlarda satılmaması buna delildir. Ayrıca bu süt insandan bir parçadır. İnsan da bütün cüzleriyle saygın ve şerefli bir varlıktır.

Dolayısıyla alınıp satılması ile kötülenmesi, insanın saygınlığına ve şerefine uygun değildir.

Şu halde zaruret olmadan anne sütü alınıp satılamaz, diğer canlılar ve cansızlar gibi kullanım konusu da olamıyor. (krş. El-Mevsuatu-l Fıkhıyye el Kuveytiyye, 35/199)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun