Allah'ın kendini yok etmesinin muhal olmasının nedenleri nedir?

Tarih: 07.06.2022 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu konunun muhal olmasını kelamcılar ve İslam Filozofları nasıl açıklamıştır?
- Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah’ın kendini öldürmesi demek, varlıkta Allah diye ezeli bir varlığın bulunmaması demektir. Ezelî bir vacibu’l-vücud olan Allah’ın varlığı olmazsa, hiçbir varlık söz konusu olmaz. Bu gibi saçmalıklar eskiden yoktu. Bununla beraber, kelamcılar benzer bir konuda şu mütalaada bulunmaktadır:

Var olan varlıklar üç çeşittir:

Birincisi: Varlığı aklen vacip, yokluğu imkânsız olandır ki bu Allah’tır.

İkincisi: Varlığı aklen muhal / imkânsız, yokluğu vacip olandır ki, bu da Allah’ın hayalî bir ortağıdır.

Üçüncüsü: Varlığı ile yokluğu aynı seviyede iman dairesindedir ki, bunlar da yaratılmış bütün varlıklardır. 

Felsefeciler de Allah’a “vacibu’l-vücud” unvanını vermek suretiyle onun var olmaması veya ölmesi, yok olması -akıl, fikir, felsefi düşünceye göre- imkânsız olduğuna dikkat çekmişlerdir. Öyle bir tasavvur, insanlar da dahil her şeyin -yok olması değil- var olmamasını gerektirir. Bu takdirde herhangi bir görüşten, yorumdan, tasavvurdan, hayalden, tefekkürden söz edilemez. 

Unutmamak gerekir ki, “Mevcut realiteler mevhum kuruntular üzerine tesis edilmez.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah kendisini öldürüp tekrar diriltebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun