Allah'ım, zalimleri zalimlerle helak et, sözü hadis mi?

Tarih: 26.02.2022 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ım, zalimleri zalimlerle helak et ve aralarından salimen çıkar, kurtar şeklinde bir hadis var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda sağlam bir hadis rivayetine rastlayamadık.

Fakat Şeyh Kardavî, “Fıkhu’l-ekalliyat” adlı eserinde bunu selef-i salihinin yaptığı dualar arasında sayar.

Keşfu’l-Hafa’da “Allah (bir) zalim ile (diğer bir) zalimden intikam alır.” anlamında bir rivayet olduğu ifade edilir, ancak âlimler tarafından bu tarzda bir hadisin olmadığına da yer verilmiştir. (bk. Aclunî, 1/272)

Keza ilgili yerde İbn Ebi Şeybe ve İbn Ebi Hatim’in rivayetine göre, Malik b. Dinar şöyle demiştir:

“Ben Zebur’da şunu okudum: (Allah buyurdu ki:) Şüphesiz ben, münafık ile münafıktan intikam alacağım, sonra da bütün münafıklardan intikam alacağım.”

Kur'an’da bunu destekleyen şöyle bir ayet de vardır:

“İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına musallat ederiz.” (Enam, 6/129)

Taberanî’in "el-Evsat"ta rivayet ettiğine göre, Peygamber (asm) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Zalim Allah’ın yeryüzündeki adaletidir; onunla zalimlerden intikamını alır, sonra ondan da intikamını alır.” (Aclûnî, 2/57)

Ancak bu rivayetin de zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. el-Esraru’l-Merfua, 241)

İlave bilgi için tıklayınız:

"Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla önce intikam alır, sonra da ondan ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun