Allah'a, bizi bu günahtan kurtarması için dua edebilir miyiz?

Tarih: 19.06.2018 - 00:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dua, Tövbe ve İmtihan kavramı
- Alışkanlık haline gelmiş ve sürekli tövbe edip tekrar geri döndüğümüz bir günahtan kurtulmak için Allah'a bizi bu günahtan kurtarması için dua edebilir miyiz? (caiz mi) 
- Ayrıca Allah'tan yardım istemek imtihan kavramına aykırı değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dua konusu

Kur'an ifadesiyle, insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Allah, insanın yaradılış sebebini de şöyle belirtiyor:

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

Allah Resulü de “Dua ibadetin ta kendisidir.” (Tirmizî, Daavât 1) buyurmaktadır. 

İnsanın esas vazifesi imandan sonra dua etmektir, dua ise ubudiyetin, Allah’a kulluğun esasıdır.

O halde diyebiliriz ki dua, insanın yaradılış sebebidir, insan dua etmek için yaratılmıştır. Kul, kendi acizliğini, güçsüzlüğünü ve fakirliğini dua ile ilan eder ve Allah’a yönelir. Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün dualarında esas olan noktanın, Allah’a yönelme ve teveccüh olduğunu görmekteyiz.

Dua, kulun yaratıcısıyla sürekli irtibatta olma halidir. İnsanın kulluğunu ifade etmesi, ihtiyacını O'na arz etmesidir. Duaya herkesin ihtiyacı var. Bu ihtiyaç bazen yemek gibi, bazen su gibi bazen de hava gibidir.

Onun için dua, her zaman, günah olmamak kaydıyla her iş için, her ihtiyaç için yapılabilir.

Tövbe Meselesi

İnsan, hayvanlardan farklı ve imtihan sırrının gereği olarak, hem iyilik hem de kötülük yapabilecek kabiliyette yaratılmıştır. Günahsız olarak doğan insan, yaşı ilerledikçe, çevresine, nefsine ve şeytana uyarak günah işleyebilir.

Bu itibarla Allah'ın koruması altında bulunan peygamberler hariç, bütün insanların az çok günahı olabilir. Hz. Peygamber (asm)'in, “Âdemoğullarının hepsi günahkârdır.” (İbn-i Mace, Zühd, 30) hadisi bu gerçeği ifade etmektedir.

Günah işleyebilen bir varlık olması nedeniyle Yüce Allah günahtan kurtuluş yolu olarak "tövbe kapısını" insanlara açmıştır. Her insanın tövbeye ihtiyacı vardır. Önemli olan hiç günah işlememek değil, günahta ısrar etmemektir. Peygamberimiz (asm), "Günahkârların en hayırlısı tövbe edenlerdir." (İbn-i Mace, Zühd, 30) hadisi buna işaret etmektedir.

Fakat Allah (c.c), günaha açık kulunun, günaha karşı serbest iradesiyle nasıl tavır koyduğunu, yasaklara uyup uymadığını, kendisine nasıl yaklaştığını görmek istemektedir.

Bunun için şeytanı ve günahı yaratmıştır.

Yani şeytan ve günah bir tahrik edicidir; bir imtihan ve bir sınamadır.

İnsan, ya Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak yükselecek veya nefis ve şeytanın yoluna girerek alçalacaktır.

Ancak Allah kuluna kapıyı kapatmıyor, küfür ve şirkin ile ölme dışında ne tür günah işlerse işlesin, şartlarına uygun yapılan tövbeyi af edeceğini söylüyor.

“Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günhları dilediği kimseler için affeder.” (Nisa, 4/48)

Müslüman’ın günahlarına tövbe etmesi dinî bir görevdir. Bu görev ömür boyunca devam eder. Beşer olarak günah işlemekten tamamen kendimizi koruyamayız. Mümin, isteyerek günah işlemez, kayar içine düşer. Ancak yaptığımız hata ve işlediğimiz günahlar bizi rahatsız eder.

İşte böyle bir durumda sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Allah, kuluna çıkış yolunu göstermiş, ona mutluluk verecek, günahların affına vesile olacak tövbe kapısını ardına kadar açmıştır ve Allah kulunu tövbe etmeye davet etmektedir:

“Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 24/31)

Allah Resulü de şöyle buyurmaktadır:

 "Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." (Buhârî, Deavât, 3),

“Günahına tövbe eden kimse, hiç günahı olmayan kimse gibidir." (İbn Mace, Zühd 37)

Şartlarına uygun olarak tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibi olur, yeter ki insan, tövbesini bozsa da yine tövbe etmeye devam etsin ve samimi bir şekilde Allah'a yönelebilsin.

Allah’tan Yardım İsteme Meselesi

Fatiha suresinde Allah, şu dua ile bize yol gösteriyor:

“Biz ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.”

Allah’ın yardımı olmadan kul kıpırdayamaz. Biz isteriz, Allah bize yardım eder. Bazen iyilik bazen de kötülük yaparız. Allah her halükarda bize yardım eder.

Ancak Allah’ın rızası iyiliklere, hayra var, kötülüklere, şerre yok, her iki durumda da Allah’ın yardımı ve izni olmadan bir şey yapamayız. Çünkü biz kullarda bulunan cüzi irade, Allah’ın külli iradesine bağlıdır. Allah doğruyu ve yanlışı göstermiş, emir ve yasakları bildirmiş, bunlara uyup uymamada bizi serbest bırakmış, hangisine yönelirsek, sorumluluk ve sonucu bize ait olmak üzere Allah onu gerçekleştiriyor.

Günahlardan kurtulmak konusunda Allah’tan yardım istemek de bir duadır. Bazen bir günahtan kurtulmak, ezelden takdir edilmiş dua şartına bağlanmış olabilir. Bu da imtihan, kader ve takdir sırrının bir parçasıdır.

Tövbeler aracıya ihtiyaç olmadan doğrudan Allah'a yapılır. Tövbe etmek için özel bir zamana ve mekana ihtiyaç yoktur.

İnsanın tövbe etmede acele etmesi gerekir. Çünkü ölümün insana ne zaman geleceği belli olmaz. Ölüm gelip çatmadan önce şartlarına uygun tövbe edildiği takdirde Allah kulunun tövbesini kabul eder.

Allah’ın bir ismi de “Tevvâb” yani tövbeleri çok kabul edendir. Allah kulunun tövbe etmesine sevinir.

Özetle, mümin tövbe edebildiği ve günahı bağışlandığı zaman hiç günah işlememiş gibi olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Duanın manası ve hikmeti nedir?
Duanın önemi nedir? "Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var ...
En güzel dua nasıl edilir?
“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir ...
Dileklerin, isteklerin kabul olması için dua, namaz veya zikir var mıdır?
Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi ...
Tövbe kapısı her zaman açık mıdır, bir sınırı var mı?
- Günaha Karşı Tövbe
Yapılan dualar kaderi nasıl etkiliyor; dua ile kader değişir mi ...
Kader konusunda en çok merak edilenler.
Dua ile evleneceğim kişiyi değiştirebilir miyim?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun