Allah Resulü suikastları ne için yaptırdı?

Tarih: 01.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimizin bazı kişileri özellikle suikast tarzı ile öldürttüğünü okuyoruz. Bunlar örnek alınarak, bugün de böyle bir uygulama yapılması caiz olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair  Kab b. Eşref'i, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Kab b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve İslam kadınlarını da diline dolamıştı.

Kab’ın bu hareketi vatandaşlık bağıyla bağlı bulunduğu devlete karşı bir hıyanet sayılırdı. Zira Kab Müslümanlarla antlaşma yapan ve devletin iç ve dış barışını temin etmeyi kabul eden bir kabilenin üyesiydi.

Bu tür ölüm emirleri birer suçun karşılığıdır. Hz. Peygamber (asm)'in onların ölümüne hükmetmesi ve ölüm emrini vermesi, devlet  başkanı ve en yüksek hakim mevkiinde olması sıfatıyladır. Bu konumda  olmayan birisi, kendince ve hukuksuz olarak insanların öldürülmesini emredemez ve suçluları cezalandıramaz. Bu durumun anarşiye yol açacağı ve doğru olmadığı açıktır. Bu takdirde can ve mal güvenliği ortadan kalkacaktır.

Ebu Afek olayında ise, durum daha farklıdır. Bedir Gazasından sonra Yahudi Ebu Afek Müslümanları yeren şiirler kaleme aldı. Ayrıca o, insanları Hz. Peygamber (asm)'e karşı kışkırtıp durmaktaydı. Durum üzerine Neccar oğullarından Salim b. Umeyr kendi kendine onu öldürmeye karar verdi. Bu konuda ölümü göze almıştı. Ebu Afek'i kollamaya başladı ve bir yaz gecesi onu, Amr b. Avf oğulları suffasında uyurken, göğsüne kılıcını batırarak öldürdü. Amr b. Avf Oğulları Yahudileri onu kimin öldürdüğünü bilemediler. "Öldüreni bilseydik, biz de onu öldürürdük." dediler ve Ebu Afek'i öldürüldüğü yere defnettiler.

Burada Rasulullah'ın onayı ve emriyle bir suikast gerçekleşmiş değildi.

(Olay ve kaynaklar için bk. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, I- XVIII, Şamil Yayınevi, İstanbul 1987, IX, 235)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin Kab İbnu'l-Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun