Allah, Peygamberimizden razı mı?

Tarih: 07.01.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Allah'mızın Peygamberimiz Hz Muhammed (asm)’den razı olduğuna dair bir ayet veya hadis var mıdır?
- Allah ondan razı olmuş mudur? Delilleriyle yazar mısınız?
- Tahavi akidesinde bir hoca Peygamberden razı olmuş yazıyor diğeri Peygamberin risaletinden razı olunmuş diyor anlamadım ne demek bu?
- Kuran’dan hadisten yazarsanız sevinirim.
- Ve Allah tüm peygamberlerden razı olmuş mudur, delilleriyle yazar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu soru gerçekten çok acip ve pek gariptir. Allah’ın bir kimseyi peygamber yaptığı halde, ondan razı olup olmadığını tartışmak gerçekten tuhaftır. Allah onu sevmeseydi, beğenmeseydi, ondan razı olmasaydı, hiç onu peygamber yapar mıydı?

Demek ki Allah, bütün peygamberleri sevmiş ve razı olmuştur.

- Soruda yer verilen şu ifade de hayret vericidir:

 “Tahavi akidesinde bir hoca, (Allah) Peygamberden razı olmuş yazıyor diğeri Peygamberin risaletinden razı olunmuş diyor anlamadım ne demek bu?”

Evet “anlamadım...” derken, yerden göğe haklısınız. Çünkü, sevmek, beğenmek, razı olmak aynı gerçeğe işaret eder. Bu teveccühler, bir kimsenin “kara kaşına” değil, onun güzel ahlakına, ilmine, irfanına, kemalinedir.

İnsanlık camiasında en büyük mertebe Allah’ın elçisi olmaktır. Allah’ın kendisine elçi olarak tayin ettiği peygamberinin risaletini / elçiliğini beğenip sevdiği halde, onun kendisini sevmemesi, beğenmemesi mümkün müdür? Aksine bir ihtimali düşünenin aklından şüphe etmek gerekir.

- Seçilen kimse sevilen kimse demektir. Sevilen kimse ise, beğenilen, razı olunan kimse demektir. Herhangi bir devlet, milyonlarca insanlar arasından bir kimseyi seçip bir ülkeye elçi olarak tayin ettiği halde, o kimsenin devlet tarafından beğenilmemesi imkânı var mı? Akıl, bunun tersi bir ihtimale ihtimal verir mi?

1.  “De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir” (Al-i İmran, 3/31) mealindeki ayette, Allah’ın, hayatının bütün safhalarında Hz. Peygamber (asm)’i sevdiğini, ondan razı olduğunu göstermektedir.

Evet, sevilen hoşnutluğu kazanan demektir.

2. "Andolsun ki, sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü ümid eden ve Allah'ı çokça anan kimseler için, Resûlullah'ta güzel bir örnek vardır." (Ahzab, 33/21) mealindeki ayette, Allah’ın Hz. Peygamber (asm)’i çok beğendiğini ve ondan razı olduğunu göstermektedir. 

Evet, Allah tarafından herkese örnek alınması gereken bir model olarak gösterilen kimse, Onun beğenisini, sevgisini, rızasını kazanmış kimse demektir.

3. “(Resulüm!) Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin (Kalem, 68/4) mealindeki ayette, Allah’ın Hz. Muhammed (asm)’i çok sevdiğini, ondan razı olduğunu göstermektedir.

Evet, razı olmak, kişinin fiziki yapısını beğenmek değil, onun güzel ahlakını beğenmektir.

4. "Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygambere salât ederler. Ey iman edenler siz de O'na salât edin ve selâmda bulunun." (Ahzab, 33/56) mealindeki ayette, Hz. Muhammed (asm)’in Allah’ın nezdinde ve Melekler katında üstün bir makamı olduğuna işaret edilmiştir.

Bu konuda pek çok ayet ve hadisi zikredebiliriz. Fakat bir ayet daha yazmakla yetineceğiz.

5. “Andolsun ki; sana, o ağacın altında biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur. Kalblerinde olanı bilmiş de onlara sekineti indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır.” (Fetih, 48/18).

Allah, Hz. Peygamber (asm)’e biat edenlerden razı olursa, kendisinden nasıl razı olmaz ki...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun