Aklını kullanabilme becerisi verilen kimse kurtulur mu?

Tarih: 18.01.2017 - 01:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kendisine aklını kullanabilme becerisi verilen kimse kurtuluşa ermiştir, hadisinin kaynağı, sıhhat durumu ve açıklaması nedir?
- Bu hadiste peygamber efendimizin kast ettiği nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis rivayeti için bk. Beyhaki, Şuabu’l-iman, h. no: 107.

Bu hadisin tercümesi şöyle de olabilir:

“ِAllah kime şuurlu, bilinçli bir kalb / akıl verirse o kurtulmuştur.”

- Diğer bir rivayette:

“Kendisine saf akıl verilen kimse kurtuluşa ermiştir.” (Beyhaki, Şuab, h. no: 4333)

- İslam literatüründe iki çeşit akıldan söz edilir.

Birisi: Akl-ı maaş / dünya işlerini beceren akıl.

Diğeri ise, akl-ı maad / ahiret işlerini becerebilen akıl.

Bu ikinci rivayetin vürut öyküsünü dinlersek, bu hadisin maksadı da anlaşılmış olur. Şöyle ki:

Rivayete göre, Kurre b. Hübeyre al-Amiri, Peygamberimizin yanına gidip Müslüman oldu ve şunları söyledi:

“Daha önce Allah’ın dışında kendilerine ibadet edilen birçok rabbimiz (ilah edindiğimiz putlarımız) vardı. Allah seni Peygamber olarak gönderince, biz de onları çağırdık / yalvarıp yakardık fakat cevap vermediler, onlardan bir şeyler istedik vermediler... Ve sana geldik de Allah bizi hidayete erdirdi.”

Bunu dinleyen peygamberimiz: “Kendisine saf (tertemiz-halis) akıl verilen kimse kurtuluşa ermiştir.” buyurdu. (bk. Beyhaki, a.g.y)

Bundan anlaşılıyor ki, Hz. Peygamber (asm)'in övdüğü ve kurtuluş anahtarı olarak gösterdiği akıl, maad aklıdır. Yani ahiret hayatını kazandırmaya çaba harcayan akıldır.

Şüphesiz, dünya hayatında da akıl gerekir, fakat din penceresi daha çok ahiret hayatına bakar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun