Sünnetle Yaşamak - 159. GÜN

  Abdullah b. Amr (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

     “Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah’ın kendisine verdiğiyle kanaat getirdiği kimse kurtuluşa ermiştir.” [1]

[Müslim, Zekat 125 (1054)]

 

[1] İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 386. 

Kategori:
Okunma sayısı : 8
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun