Abdestte başı mesh etmenin ölçüsü nedir?

Tarih: 15.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Abdestte başın dörtte birinin mesh edilmesi gerekir. Başın derisinin ıslanması gerekmez.

İmam Ebû Hanîfe'nin fetvaya şayan görülen görüş ve içtihadına göre, başın dörtte birini teşkil eden nasiyeyi/ba­şın ön kısmını meshetmek, farzın yerine gelmesini sağlamakta yeterdir. Hidâye'de de aynî husus belirtilmiştir.

O halde seçilen görüş, nasiyenin başın dörtte birini meydana getirmesidir. El-İhtiyar'da da ayni husus belirtilmiştir. Ancak bu konuda vâcib olan, elin üç parmağının kullanılmasıdır.

Sadece bir ya da iki parmakla meshetmek kâfi değildir. Daha uygun olanı sağ elin iç kısmını ıslatıp olduğu gibi başın ön kısmına dokundurmaktır. Fetâvâ-i Kadıhan'da bunun üzerinde durularak aynı hükme varılmıştır.

Parmak uçlarıyla -su damlamıyorsa- meshetmek caiz değildir. Yeterince su damlıyorsa o takdirde caiz olur, çünkü bununla dörtte birin meshi sağlanır.

Nasiyeden alna doğru sarkıtılan saç üzerine meshetmek kâfi gelmez. Çünkü baş sınırını aşmış sayılır.

Bilhassa kadınların saçlarını iki örgü haline getirip başına dolamasıyla başın sınırlarını aşan saçların sınır içine sokulması sağlanmış olur mu?

Fıkıhçılardan bir kısmı nasiye üzerine gelen kısmın üzerine meshetmeyi kâfi görmüşler, illet olarak da o örgünün altında baş var, demişlerdir. Fakihlerimizin çoğu ise bunu caiz görmemiş, başa dolanan örgünün alt kısmının meshedilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

İkincilerin görüşü ihtiyata daha uygundur.

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, 1/16.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun