2023 yılı fitre miktarı ne kadar, önceden verilebilir mi?

2023 yılı fitre miktarı ne kadar, önceden verilebilir mi?
Tarih: 19.03.2023 - 13:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

2023 fitre miktarı en az 70 TL’dir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklaması şöyle:

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilmektedir.

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle, kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine,

Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,

Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,

Bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine,

Oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca Kurul, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen “Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusunu aşağıdaki şekilde cevaplamıştır.

“Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte, Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. (Molla Hüsrev, Düreru'l-Hükkâm, 1/195; İbn Abidin Reddü’l-Muhtar, 2/367)

Dolayısıyla fitre verecek olanlar, doğal afet gibi hâllerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun