"Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin... " (Hûd, 11/3) ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 29.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum." (Hud, 11/3)

Ayette geçen istiğfar ve tövbe arasındaki farkın ne olduğu hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Mağfiret bağışlanmayı istemek, tövbe ise, üzerinde bulunan uygunsuz dav­ranışlardan vazgeçmektir, şeklinde açıklanmıştır.

Mağfiret dileme ve bağışlanma isteme işi, iman ve amel-i salih ile olacaktır. Onun için kuru bir istekle kalmayıp sonra da O'na tövbe ediniz. Sizi ondan çevirmiş ve uzaklaştırmış olan günahlarınıza pişmanlık duyup ona tam bir samimiyetle yöneliniz, ona dönünüz. Çünkü hak yolundan yüz çevirmiş olanlar, yine hak yoluna dönmedikçe muradlarına eremezler. Onun bağışlanma isteğine de tövbe ile birlikte tevessül etmek, tövbe ile varmak lazımdır.(Elmalılı, İlgili ayetin tefsiri)

İstiğfar bizzat istenen bir taat şeklidir. Tövbe ise istiğfarı tamamlayan un­surlardan olduğu için istenmektedir. İstiğfar mağfireti, gü­nahların örtülmesini, kapanmasını, affedilmesini istemektir. Tövbe ise günah­lardan tamamen sıyrılmak, geçmişte işlenilen günahlardan dolayı pişmanlık duymak, bu günahlara bir daha dönmemeye, bir daha işlememeye azmetmek demektir.(Zuhayli, Tefsirü'l Münir, İlgili ayetin tefsiri)

Diğer bir mana ise "tövbe edin" emri­nin manası "Tövbe ve taatle Ona dönün" demektir. Şöyle de açıklanmıştır: Geçmiş günahlarınızdan ötürü, ondan mağfiret dileyin ve ne zaman olursa olsun ye­ni yaptığınız günahlardan dolayı da ona tövbe edin.

Allah Teala, “Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.” (Tahrim, 66/8) buyurarak yapılan tövbelerin kabul edileceğini beyan eder.

Ayette geçen nasuh tövbe ise şöyledir:

1. Allah’a karşı günah işlediğini bilerek, bu günahtan dolayı Allah’a sığınmak ve pişman olmak.

2. Bu suçu işlediği için üzülmek, Yaratıcıya karşı böyle bir günah işlediğinden dolayı vicdanen rahatsız olmak.

3. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair bir karar içerisinde olmak.

4. Kul hakkını ilgilendiriyorsa onunla helalleşmek.

Bir hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuş. Nasuh tövbe şudur:

- Günahlara pişmanlık.

- Farz ibadetleri yapmak.

- Zulüm ve düşmanlık yapmamak.

- Kırgın ve küskünlerle barışmak.

- Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek. (bk. Kenzü'l-ummal, 2/3808)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun