​ Kuran'da neden bazen gök bazen gökler geçer?

Tarih: 06.01.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Eski beldelerin haberleri! Kiminin izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş., (Hud 100) örnek verir misiniz ayakta kalan ve kalmayana.
2. Allah Kuran'da neden bazen gök bazen ise gökler diyor neden farklı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Ayette yer alan ve meallerde genellikle “kimi izleri hala ayakta, kimi de biçilip yere serilmiş” şeklinde geçen “Kâim-Hasîd” kelimelerinin kaynaklarda farklı manalarına işaret edilmiştir. Örneğin:

Kâim: Çatıları üzerine yıkılan; Hasid ise, ekin gibi biçilip yere serilen. (Kurtubi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu yoruma göre, kâim ile hasîd ikisi de evlerin yıkıldığına işaret eder. Yalnız, kâim, tamamen yok olmayıp hala bir kısmı ayakta görülen yıkımdır. Hasîd ise, kökünden yıkılıp ekin gibi yerlere serilmiş durumdaki yıkımdır.

Diğer bir yorum şöyledir: Kâim, hala ayakta kalan; Hasid, kökten yıkılmış. (Maverdi, ilgili yer)

“Kiminin izleri hala ayakta” ifadesinin örneği, Salih peygamberin kavmine ait köy ve kasaplardır.

 “Kimi de biçilip yere serilmiş” ifadesinin örneği ise, Lut peygamberin kavmine ait köy ve kasabalardır. (bk. Meraği, ilgili yer)

Cevap 2:

Sema kelimesi, tekil olup genellikle dünyaya en yakın olan göktür. İnsanlar daha çok gök denilince müşahede ettikleri dünya seması olduğu için, onların çok aşina oldukları bu tekil (Sema) kelimesi kullanılmıştır.

Arapçada “sema” yukarıda olduğu düşünülen şeydir. Bu tarzda kullanılmasının bir hikmeti, insanların müşahedelerine bir mümaşattır.

Semavat ise, semanın çoğuludur. Bu kelimenin böyle kullanılmasının bir hikmeti, semanın birden fazla olduğunu, görülen dünya seması dışında başka semaların da bulunduğunu, müşahede edilen semanın varlığına -şuhuda mebni- iman edildiği gibi, daha başka semaların da (yedi kat sema) olduğuna -gaybe mebni- iman etmenin lüzumuna işaret edilmiştir.

Böylece, Allah’ın gayb ve şehadet aleminin hepsini çok iyi bildiğini, dolayısıyla görünen ve görünmeyen her şeye vakıf olduğunun dersi verilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun