Arş, sekiz dağ keçisinin sırtında mıdır?

Tarih: 04.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadis-i şerifte, arşın sekiz dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Abbas İbnu Abdilmuttalib (radıyallahu anh) anlatıyor:

"Batha nâm mevkide, aralarında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam)'ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam):

"Bunun ismi nedir bileniniz var mı?" diye sordu.

"Evet, bu buluttur!" dediler. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam):

"Buna müzn de denir." dedi. Oradakiler:

"Evet, müzn de denir." dediler. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam):

"Anan da denir." buyurdu. Ashab da:

"Evet, anan da denir." dediler. Sonra Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam):

"Biliyor musunuz, sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?" diye sordu.

"Hayır, vallahi bilmiyoruz!" diye cevapladılar.

"Öyleyse bilin, ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir, ya yetmiş iki veya yetmiş üç senedir. Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir."

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık bulunduğunu söyledi. Sonra ilâve etti:

"Yedinci semanın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı ile dibi arasın­da iki sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabanî keçi (suretinde melek) var. Bunların tırııakları ile dizleri arasında iki sema arasındaki mesafe gibi uzaklık var, sonra bunların sırtlarının gerisinde Arş var, Arş'ın da alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasın­daki uzaklık kadar mesafe var. Allah, bütün bunların fevkindedir." [Tirmizî, Tefsir, Haâkka (3317); Ebû Dâvud, Sünnet 19, (4723); İbnu Mâce, Mukaddime 13, (193).]

Açıklama: Resulullah (asm) bu açıklamaları, kâinatın büyüklüğü ve dolayısıyla bu uçsuz bucaksız mekân üzerinde tam bir hükümranlığa sahip olan Allah’ın büyüklüğü hakkında bir fikir vermeye, kâinatı değerlendirmede bazı prensip ve ipuçları vermeye yöneliktir. 

Hadiste geçen yedi sema tabiri Kur'an'da da sıkça geçmektedir.

“O Allah ki yedi semayı, arzdanda onun mislini yarattı." (Talak, 65/12)

ayeti bunlardan bir tanesidir.

Hadiste geçen sekiz keçi ise sekiz tane melek olduğuna işaret eder. Nitekim başka bir hadisi şerifte “Dünya öküz ve balığın sırtındadır.” tabiri geçmektedir. İslam âlimleri bu öküz ve balığın iki melek olduğunu ifade etmişlerdir. 

(bk. Prof. Dr. İbrahim CANAN, Kütüb-i Sitte)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun

BENZER SORULAR