Zilhicce ayındaki on gün "Leyali-i Aşere" oruçlarında, arefe günü de mi oruç tutulacak?

Zilhicce ayındaki on gün "Leyali-i Aşere" oruçlarında, arefe günü de mi oruç tutulacak?
Tarih: 22.12.2006 - 08:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zilhicce orucunu tutmak için niyetlendim perşembe günü ilkini tuttum. Kaç gün tutmam gerekiyor? 
- Bayramın ilk günü kurban kesildikten sonra kurbanın ciğeriyle açmam söyleniyor. Ayrıca zilhiccenin önemini anlatabilirseniz sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun." ifadesinde kastedilen on gece, bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Kamerî ayların on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden onuna kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir. Onuncu gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz (asm) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

"Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir Gecesi'nin kıyamına (ihyasına) eşittir." (bk. Tirmizi, Savm, 52; İbn Mace, Sıyam, 39)

Peygamber Efendimizin (asm) zevcesi Hafsa (r.a) diyor ki:

"Resulullah (asm) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti." (bk. Müsned, 45/375; İbn Kayyım el-cevziye, Zadu’l-Meâd 2/62)

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah (asm):

"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu.

"Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur." (Seyyid Ali Zade, Şir'atü'l-İslam)

"Allah indinde Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, I/257)

Allah Teâlâ'nın bereketli kıldığı, Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere yedi yüz misli sevab verileceğini Peygamber Efendimiz (asm) müjdeliyor. Bugünler bizlere tövbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdir. Biz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allah Teâlâ'yı zikretmeliyiz.

Bayram günleri oruç tutma konusuna gelince:

Oruç imsak vakti ile başlar ve akşam vaktinin girmesi ile biter. Buna göre öğle vaktine kadar beklemekle oruç tutulmaz. Ayrıca o gün oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Kurban günü kurban eti ile başlamak da şart değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü; Leyali-i Aşerehicce'nin On Günü; Leyali-i Aşere...

- ZÜLHİCCE / Zilhicce...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun