Yiyecekleri birleştirip eşit olarak bölüşmek sünnet mi?

Tarih: 27.08.2022 - 14:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin Yemenli bir kabilenin yiyecekleri azaldığı zaman bunları birleştirip aralarında eşit olarak bölüştüklerini ve bundan dolayı onları sevdiğini söylemiş. Böyle bir olay var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Eşarîler, gazada azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine’de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman, yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple Eşarîler bendendir, ben de onlardanım.” (Buhârî, Şirket 1; Müslim, Fezailü’s-sahâbe 167)

Yardımlaşma konusundaki davranışlarıyla Hz. Peygamber (asm) Efendimizin takdirini kazanan Eşarîler, Yemen’de yaşayan bir kabile olup, bu hadisin ravisi olan Ebu Musa el-Eşarî Hazretleri de bu kabileye mensuptur.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Eşarileri, tıpkı kendisi gibi yardımlaşmayı sevdikleri, sıkıntı zamanında herkesin elinde olanı ortaya koyarak zenginle fakiri eşit hale getirdikleri için beğenmektedir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hevazin Gazvesi de denilen Huneyn Gazvesi esnasında bu uygulamayı yapmıştır. Şöyle ki:

Mücahitlerin yiyecekleri tükenmeye yüz tutunca, Peygamber Efendimize gelerek:

- İzin verirsen develeri keseceğiz, dediler.

Resul-i Ekrem Efendimiz de onlara izin verdi.

Bunu duyan Hz. Ömer, Resulullah Efendimizin huzuruna gelerek:

- Ya Resulallah! Bunların develeri gittikten sonra hiçbiri sağ kalmaz, dedi.

O zaman Efendimiz (asm), Hz. Ömer’e şu emri verdi:

- Orduya ilan et! Herkes arta kalan azığını alıp gelsin.

Yere meşin bir yaygı serildi. Müslümanlar yanlarında bulunan azıklarını bunun üzerine koydular.

Hz. Peygamber Efendimiz (asm) ayağa kalkarak bu erzakın bereketlenmesi için dua etti. Sonra İslam askerleri yanlarında ne kadar boş kap varsa alıp geldiler ve yaygı üzerindeki yiyeceği bunlara avuç avuç doldurmaya başladılar. Doldurulmadık bir kap kalmadı. Erzakın bir o kadarı da arttı.

Bu bereket mucizesi, Peygamber Efendimizi (asm) pek sevindirdi. Mübarek dişleri görününceye kadar güldü. Sonra da Allah Teala’ya şükrünü şu sözlerle ifade etti:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve ennî Resûlullah: Allah’dan başka ilah bulunmadığını, benim de onun Resulü olduğumu kesinlikle belirtirim.” (Tecrid Tercemesi, 7/422: Müslim, Şirk 27; Buhari, Şirk, h.no: 2484)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz ve onun ileri gelen sahabileri, Müslüman kölelerin işkenceye uğratıldığı günlerde, din kardeşlerinin sıkıntıya düştüğü zamanlarda ve İslam ordusuna yardım etmek gerektiğinde bütün servetlerini ortaya koymuşlardır.

Bir Müslüman din kardeşlerinin ıstırabını gönlünde duymalı, onların sıkıntısını azaltmak için elinden geleni yapmalıdır. Allah Teala’yı en fazla memnun eden davranış, bir kulunun, kendinden çok başkalarını düşünmesi, onların rahatını kendi rahat ve huzuruna tercih etmesidir. Buna göre:

- Yolculukta veya diğer zamanlarda yiyecek sıkıntısı çekildiğinde, yardımlaşmak ve elindekini olmayanlara vermek güzel bir harekettir ve sünnettir.

- İnsanların sıkıntısını gidermek için fedakârlık etmek ve kendisinden önce başkalarını düşünmek, Allah’ı ve Peygamberini memnun eder.

- Eşariler, Hz. Peygamber Efendimizin (asm) takdirini kazanmış değerli müminlerdir. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun