Yerküresi kainatın kalbi ise, ayetlerde neden gökler önce geçmektedir?

Tarih: 15.12.2012 - 13:44 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rabbimiz Allah bizleri sınamak için yarattıysa ve madem arz kainatın kalbiyse, bazı ayetlerde niçin gökler arzdan önce zikrediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gökler ile yerküresi arasında karşılaştırmayı iki yönlü olarak yapmak gerekir.

Birincisi: Göklerin büyüklüğü ve yerkürenin küçüklüğü penceresinden yapılan muvazene. Bu açıdan bakıldığı zaman, göklerin hep yerkürenin önünde olması, öncelikli olması ve daha önce zikredilmesi hikmet ve adaletin gereğidir.

İşte Kur’an’da genel olarak ve büyük çoğunlukla göklerin yerküreden daha önce zikredilmesine bu muvazene açısından bakmak gerekir.

İkincisi:

- Allah’ın isim ve sıfatlarının en yoğun tecelli ettiği,
- yaratıkların en mükerrem ve mükemmeli olan insanın iskân edildiği,
- Allah’ın insanlarla iletişimi olan Kur'an vahiylerin indirildiği ve uygulandığı bir zemin olması açısından
- ve kaînatın kalbi mertebesine yükselen yerkürenin bu manevi cephesi yönünden bakıldığında;

bütün göklerin terazinin bir kefesine, yerküresinin ise terazinin diğer kefesine konması gerekir.

İşte Kur’an’da daima gökleri bir tarafa, yerküreyi diğer tarafa koyup karşılaştırmasının hikmeti budur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur’an’da neden göklerin ve yerlerin rabbi denilmiyor da arz/yer kelimesi tekil olarak geçiyor?

Madem uçsuz bucaksız kainattaki en önemli meyve ve gaye insandır ve onun imtihan edilmesidir, neden o zaman bu en önemli han ve meşher için kainatta kum tanesi kadar küçük ve önemsiz bir yer ayrıldı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun