Yaratılan her varlık Allah(cc) ın birçok ismine ayinedir. Nesli tükenen hayvanlarda tecelli eden isimler artık tecelli etmiyor mu?

Tarih: 21.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah'ın isimlerinin bazı yansımaları sadece bazı varlıklar için söz konusu olsaydı ve o varlıklar da tamamen yok olup gitseydi, böyle bir sual akla gelebilirdi.

Mesela, eğer Allah'ın süsleyen anlamına gelen "Müzeyyin" ismi, sırf Tavus kuşu için geçerli olsaydı ve Tavus kuşu da nesil olarak yok olup gitseydi, o zaman "Bu ismin aynaları yok oldu ve bu ismin yansımaları da sona erdi." denilebilirdi. Halbuki, Allah'ın isimleri iç içe girmiş daireler gibidir. Her varlıkta Allah'ın isimlerinin ekserisinin yansıması söz konusudur.

O isimlerden biri -işin konumuna bağlı olarak- merkezde yer alır, diğerleri da onun yanında yerlerini alırlar. Söz gelimi; bir varlığın yaratılışı söz konusu olursa olursa, orada yaratan anlamındaki "Halık-Fatır-Bari" isimleri esas merkezdedir. Ama o varlığın, görmesi varsa, Basir / Gören ismi; işitmesi varsa, Semi / İşiten ismi, şekli varsa, Musavvir isminin yansıması da var demektir.

Bundan anlaşılıyor ki, Allah'ın herhangi bir isminin yansıması, yalnız belli bir veya birkaç türe bağlı olarak ortaya çıkmıyor ki, onların yok olmasıyla o isimler de yansımamış olsun. Bilakis, sırr-ı ehadiyetle, tecelli eden Allah'ın isimlerinin aynaları her zaman vardır.

Ahiretin varlığının en önemli sebeplerinden biri de bu aynalık konusudur. Kıyametin kopmasıyla birlikte her şeyin yok olduğu bu dünyada, artık Allah'ın isimlerini yansıtan aynalar kalmadığından, yüce Allah, o güzel isimlerinin bekasına uygun olarak ebedi bir yurdu yapacak, insanları ve diğer mahlukları -en az birer numune olarak- oraya nakledecektir. Cemali isimleri cennette, celali isimleri de cehennemde ebede kadar yansıyıp yankılanacaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun