Ya Hacir 313 günde tertibi ne kadar doğrudur?

Tarih: 04.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Üçüncü göz ve ruhani boyutu hissetmek için Ya Hacir 313 günde tertibi ne kadar doğrudur?
- Doğru değilse tertip önerisinde bulunur musunuz lütfen?
- Üçüncü göz açmak, ruhani boyuta erişmek, hissiyat için

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda bizim tavsiyemiz şudur:

Esma-i hüsnada böyle bir isim olmadığına göre, kimi, neyi çağırdığımızı da bilmiyoruz demektir.

Evvela, İslam âlimlerine göre, “Rukye” denilen herhangi bir muska, tılsım gibi şeylerde yazılanların manası bilinmiyorsa, onun kullanılması caiz değildir. Çünkü bilmediğimiz bir şey, İslam itikadına veya edebine aykırı olabilir...

İkincisi: Eğer “üçüncü göz”den maksat, cinler gibi gizemli varlıklarla görüşmek ise, bu yanlış bir tercih olur. Çünkü cinlerin yalanları dolanları çoktur; sonra perişan oluruz... 

Yok eğer “üçüncü göz”den maksat, kalbin basiret gözü ise, bu yol yine de yanlıştır. Çünkü bunun yolu tılsımlardan değil, tahkiki iman, ihlaslı amelden geçer.

Kaldı ki, Allah’ın rızası esas alınmayan her işin manevi boyutu hüsrandır.

İlave bilgili için tıklayınız:

Ruhun gelişmesi ve terakki etmesi diye bir durum var mıdır ... 
Ruh ve kalbin derece-i hayatına nasıl çıkılır? İnsan bir ismin azamî ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun