Vatanı için ölen asker, namaz kılmasa da şehit olur mu?

Tarih: 20.07.2006 - 00:21 | Güncelleme:

Soru Detayı
Mesela, askerde vatanı için ölen biri şehittir deniliyor. Yalnız herkes şehid olabilir mi? Mesela Müslüman ama her zaman beş vakit namazını kıl(a)mayan biri de vatanı için ölünce şehit midir ve sorgusuz sualsiz cennete girer mi? Yoksa beş vakit namaz kıl(a)mayan biri önce cehennemde yanıp sonra mı şehitlik mertebesine ulaşacaktır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Vatanı için ölen bir asker, eğer Müslüman ise şehid hükmündedir ve kul hakkı dışında bütün günahları affolunur. Bu bakımdan namaz borçları da inşallah affolunur.

Hem dünya hem de âhiret itibariyle şehid sayılan kimselere, şehîd-i kâmil denir. Bunlar muharebede öldürülenler, yahut âsiler, eşkıyalar, anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından gadren ve zulmen öldürülen kimselerdir.

Bir Müslümanın şehîd-i kâmil sayılabilmesi için altı şart lâzımdır:

1. Müslüman olmak.

2. Akıllı olmak.

3. Bülûğ çağına / yaşına ermiş olmak.

4. Cünüp olmamak, hayız ve nifas hâlinde bulunmamak.

5. Vurulmanın akabinde hemen ölmüş olmak. Vurulduktan sonra, ölmeden önce, yeyip içer, tedavi görürse, vurulduğu yerden başka tarafa taşınırsa veya üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar yaşarsa, kâmil şehidlik kısmından çıkar. Uhrevî şehîd olur.

6. Öldürülmüş olmasından dolayı, öldüren kimseye kısas icab etmek. Yani, kasden öldürülmüş olmak. Hatâen öldürülme durumlarında, katile kısas vâcib olmadığı için, maktûl şehîd-i kâmil kısmına girmez.

Şehîd-i kâmiller, yıkanmadan kanlı elbiseleri ile gömülürler. Hz. Ömer ile Hz. Ali'de bu şartlardan biri bulunmadığı için yıkandılar; Hz. Osman ise, yıkanmadan gömüldü.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karaahmet

vatanı için ölen biri sade vatanı için ölmez,bu ülkede ezanlar okunsun,5 vakit namaz kılınsın,camiler yıkılmasın,düşman işgal etmesin,herkes evinde rahat huzurlu yaşasın diyede canını vermiş olduğundan yüzde yüz şehittir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
aslanxyz

Vatan olmazsa din olmaz zaten. Vatanı için ölen dini için de ölmüştür aslında.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
efeler25

Hayız ve nifaz hali kadınların elinde değil , neden şehit sayılmıyorlar ? Cünüp içinde şunu soracağım ; hz hanzala bin amir, güslü melaike sahabe olayı nedir? Şehitlik şartlarını son maddedinin “”hayız nifaz cünüp olmamak “” şartının kaynağı nedir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Şehitlik bakımından kadının hayız ve nifas halinde olması onun şehadet makamına gölge düşürmez. Sadece yıkanıp yıkanmaması konusundaki hükümle ilgili bir farklılıktır.

Ebû Hanîfe, Hanbelîler, İbâzîler ile Şâfiî ve Mâlikîler’den bazı fakihler, Uhud şehidlerinden Hanzale b. Ebû Âmir’in o esnada cünüp olduğu için melekler tarafından yıkandığına dair rivayete dayanarak bu durumlarda şehid düşen kimsenin yıkanacağına hükmetmiştir. Ayrıca Ebû Hanîfe ve Zeydîler, ergenlik çağına ulaşmamış çocuk veya akıl hastasının savaşta düşman tarafından öldürülmesi durumunda yıkanacağı görüşündedir. Ebû Hanîfe’nin bu görüşleri dolayısıyla Hanefî fıkıh eserlerinde dünya hükümleri bakımından şehid tanımı yapılırken “tâhir” (cünüp, hayız veya nifas halinde olmayan), “ergenlik çağına ulaşmış” ve “aklî melekesi yerinde” kayıtlarına yer verildiği görülür. Hz. Peygamber’in Uhud şehidleriyle ilgili uygulamasını zaruret hali şeklinde değerlendiren tâbiîn âlimlerinden Hasan-ı Basrî ile Saîd b. Müseyyeb’e göre normal durumlarda şehidin yıkanması gerekir. Serahsî, Resûl-i Ekrem’in Uhud şehidlerinin yıkanmadan defnedilmesiyle ilgili ifadeleri yanında Bedir, Hendek ve Hayber şehidlerinin herhangi bir zaruret bulunmadığı halde yıkanmadığını delil gösterip bu görüşün isabetli olmadığını ileri sürer (Diyanet İslam Ansiklopedisi, Şehid Md., X, 431-433)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun