Varlıklar, canlılar birden mi yaratılmıştır, tedricen mi yaratılmıştır?

Tarih: 30.07.2015 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dünya ilk yaratıldığında nasıldı?
- Allah direk olarak şuanki hali gibi mi yarattı yoksa bir oluşum süreci var mıydı?
- Mesela toprak kayadan oluşur.Her taraf ilk başta kaya mıydı?
- Şuan bir hayvanın veya bitkinin yüzlerce çeşidi var yüzlerce ağaç çeşiti var (meşe, çam , gürgen) yüzlerce köpek var (pitbull , dalmaçyalı) vb. Bu çeşitlenme nasıl olmuştur?
- Yani demek istediğim ilk başta bir tür iken sonra bu varyasyonlar nasıl vuku bulmuştur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlk yaratılışın keyfiyetini bilemiyoruz. Ancak her canlı müstakil olarak yaratılmıştır. Bir canlının başka bir canlıya dönüşmesi söz konusu değildir.

Kâinatın yaratıcısı Allah’tır. Dolayısıyla bu konuda yapan ve yaratanın sözüne kulak verilmesi gerekir. Allah, göklerin ve yerin bitişik olduğunu, sonra onları ayırdığını, âlemlerin tamamını altı günde, yani devrede yarattığını, bütün canlıları sudan halk ettiğini beyan buyurmaktadır.  

Bunların nasıl olduğu, yaratılışların hangi safhaları geçirdiği, ilmî çalışmalarla ortaya konulacaktır. Ayetlerin ışığında ana hatları ile konuya bakıldığında, şu söylenebilir:

- Kâinat yoktan yaratılmıştır. Yaratılışta belirli devreler geçmiştir. Her şey birden en mükemmel haliyle değil, yavaş yavaş kemalini bulmuş, mükemmel hale gelmiştir. Her bir canlı grubunun da müstakilen yaratıldığı anlaşılıyor.  

- Varlıkların tedricen, yani yavaş yavaş ve belirli bir zaman diliminde yaratılışlarını tamamladığına günümüzde de şahit oluyoruz. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tek hücre ile anne karnında veya benzer bir yapı içerisinde hayat sahnesine çıkıyorlar, belirli bir süre sonra yeryüzüne ayak basıyorlar ve belirli bir zaman sonra da olgunluğa ulaşıyorlar. İlk yaratılışta cansız âlemin de yani bu evrenin de tedricen geliştiğini ve günümüzdeki şeklini aldığını anlıyoruz. 

Bütün bunlar, Allah’ın her şeyi bir anda yarattığını beyan buyurmasına aykırı değildir. Varlıkların tedrici yaratılışı, yani yavaş yavaş olgunluğa ulaşması, Cenab-ı Hakk’ın Hakim isminin tecellisidir. Dünyada imtihan sırrının gereğidir. O, isterse kâinatı bir anda halk edebilir veya harap edebilir. O’nun kudretine göre, az-çok, büyük-küçük birdir. O’na göre, bir atomu yaratmakla, bütün kâinatı yaratmak arasında fark yoktur. Canlı olsun, cansız olsun, varlıkların yaratılması ve çeşitlendirilmesi O’nun kudreti, ilmi ve iradesi bakımından çok kolaydır.  

Varlıklar arasındaki benzerlikler ve farklılıkların neler olduğu, bunların derecesi ve seviyesinin nasıl ortaya çıktığı gibi konular, ilmî araştırmalarla ortaya konacak hususlardır.  

İlave bilgi için tıklayınız:

Evrenin yaşı neden insanın yaşından daha fazladır, insan evren ile aynı anda yaratılsaydı olmaz mıydı? 
Tüm Kainat bir nizam, ince bir mekanizma ile yaratılırken, canlıların bir anda yaratılmış olma fikri Allah'ın yaratma sünnetine ters değil midir?
Evcil hayvanlar nasıl ortaya çıkmıştır? İnsanlar dünyaya gönderilmeden önce de evcil hayvanlar var mıydı?
Evrimcilerin, tek hücreli canlılar birleşip kolonileri; bunlar da solunumu, sindirimi meydana getirir, iddiasına ilmi bir cevap verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun