Teşkilat-ı mahsusa nedir?

Tarih: 02.12.2017 - 01:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Teşkilat-ı Mahsusa hakkı'nda bilgi verir misiniz?
- Bu teşkilatı II. Abdülhamid Han mı kurdurdu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde verilen bilgiye göre, Teşkîlât-I Mahsûsa, II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtıdır.

Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın Veteriner Miralay Rasim Bey’in telkiniyle gayri resmî olarak Eşref Sencer (Kuşçubaşı) tarafından 1898’de kurulduğu ve 1910’da Sultan Reşad’ın onayı ile resmiyet kazandığına dair kayıtların geçerliliği tartışmalıdır.

Mevcut belgelerden 17 Teşrînisâni 1329 (30 Kasım 1913) tarihinde Harbiye Nezareti bünyesinde Umûr-i Şarkıyye Şubesi veya Teşkîlât-ı Mahsûsa diye adlandırılacak bir teşkilâtlanmaya gidilmesinin kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Teşkilat-ı Mahsusa md.)

İlave bilgi için tıklayınız:

İslami açıdan istihbarat ve casusuluk faaliyetleri hakkında bilgi verir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun