Tersine evrim hakkında görüşleriniz nelerdir?

Tarih: 01.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu gibi haberler, bilim perdesi altında gelse bile, şimdilik bir kurgudan ibarettir. Farelerin 500 milyon öncesine geri götürme iddiaları, evrim sevdasıyla tutuşup yanan ve şimdiye kadar bilimsel bir bulguyu göremeyenlerin aceleden rapor ettikleri -abartılı- bir teori görünümündedir. Görülen şeylerle, onları sunan ifadeler arasında çok zayıf bir münasebetin olduğunu düşünüyoruz.

Şimdiden bu konu üzerinde konuşmak isabetli olmayabilir. Ancak şunu diyebiliriz ki, bütün hükümlerini  akla kabul ettiren İslam, realite olarak ortaya çıkmış hiçbir gerçeği reddetmez.
 
Şu ahir zaman, çok korkunç konulara gebedir. Bir-iki asırdan beridir pozitif felsefe akımlarının etkisinde kalan ve ateizmi besleyen periyotlar  yaşayan insanlık camiası, yetmiş-seksen yıl sonra, daha garip olaylar karşısında bocalama devresine girebilir.

Bu sebeple, gelecek nesillerin bu gaddar ve zalim fikrî despotluğa karşı korunmaları için onlara Kur’an’ın hakikatlerini iyi öğretmek gerekir. Dinî ilimlerle müspet fen bilimlerinin birlikte okutulması bir zaruret halini almıştır. Çünkü, ikisinden birinin noksanlığı, ya dinî bağnazlığa veya fennî yobazlığa götürecektir.

Oysa, hiçbir gerçek bilimsel keşif, doğru anlaşılmış bir din gerçeğiyle çelişmez. Çünkü, Evreni yaratan da, Kur’an’ı indiren de Allah’tır.

Evrim konusunda geniş bilgi için tıklayınız: www.sorularlaevrim.com

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun