Tenzihen mekruhu işlemekte ısrar etmek haram mıdır?

Tarih: 02.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tenzihen mekruh olan bir fiili işlemekte ısrar etmekle haram işlenmiş olunmaz.

Tenzîhen Mekruh:

Allah ve Resulünün (asm) koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil "tenzihen (helâla yakın) mekruh" adını alır. Camiye gidecek kimsenin soğan ve sarmısak vb. kokusu çevreyi rahatsız edecek şeyleri çiğ olarak yemesi gibi. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Soğan ve sarmısak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun." (Buhârî, Ezan, 160; Ebû Dâvud, Et'ime, 41).

İkindi namazından sonra, güneş batmadan az önceye kadar nafile namaz kılmanın hükmü de tenzîhen mekruhtur.

Tenzîhen mekruhu işlemek cezayı ve kınanmayı gerektirmez. Ancak her iki çeşit mekruhu terkeden kimse övülür. Hanefîler dışındaki mezhep imamları, Hanefîlerin "tahrîmen mekruh" saydıkları fiilleri de haram kapsamına alırlar. Onlar, haram anlamında yasak edilmediğine dair işaret bulunan fiiller için yalnız "mekruh" terimini kullanmakla yetinirler. Meselâ;

"Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın..." (Mâide, 5/101)

ayeti ile

"Allah, sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı boşa harcamayı hoş görmedi." (Buhârî, İstikrâz. 19)

hadisi buna örnek gösterilebilir. (bk. M. Ebû Zehrâ, Usûlü'l-Fıkh, y.y., 1377/1958, s. 45, 46; Zekiyüddin Şa'ban, Usûlü'l-Fıkh, Terc. İbrahim Kafi Dönmez, Ankara 1990, s. 217 vd.; Şamil İslam Ansiklopedisi, Mekruh md.)

İlave bilgi için tıklayınız:

MEKRÛH

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun