Süt emme hadisi, Kur'an'ın değiştirildiği anlamına mı gelir?

Tarih: 17.05.2016 - 06:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müslim'deki Hz Aişe'nin sözlerini nasıl anlamalıyız?
- Peygamberimiz vefat ettikten sonra Kuran değiştirildi manasına gelmez mi bu hadise inanırsak?
“Bilinen on emzirmeyle evlenmenin haram olacağı (konusundaki ayet), Kuran kapsamında inzal olunanlar arasındaydı. Sonra bu, bilinen beş emzirme ile (evlenmenin haram olacağını bildiren) ayetle neshedildi. Onlar Kuran içinde okunmaktayken Rasûlullah (asm), vefat etti.”
- Bu hadis Peygamberimizden sonra Kuran'ın değiştirildiği anlamına gelmiyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, bu rivayette, asla böyle bir anlam söz konusu olamaz.

İlgili rivayet, hadis kaynaklarında geçmektedir. (bk. Müslim, Rada, 25; Ebu Davud, Nikah, 11; Tirmizi, Rada, 3

Bu rivayetin zahir manasından an­laşıldığına göre bu ayetin neshi, Hz. Peygamber (asm)'in vefatına yakın zamanlarda olmuştu. Bu sebeple, Hz. Peygamber vefat ettiğinde onun neshedilmiş olduğu haberi henüz her ta­rafa ulaşmamış olduğundan, bazı kimseler hala onu Kur'an ayeti ola­rak okumaktaydılar. Hz. Aişe validemiz, son sözüyle bu durumu anlatmak istemiştir.

Ancak, Hz. Aişe'den bu konu ile ilgili aktarılan rivayetlerin ona aidiyeti doğru olsa bile, sadece ona dayanan ve üstelik haber-i vahid olarak aktarılan bir metnin, Kur'an sayılması mümkün değildir. Çünkü alimler Kur'an'dan olduğu söylenen bir şeyin sübutu için mütevatir olarak aktarılması gerektiğini söylemişlerdir.

Ayrıca Hz. Aişe validemizin de bu kanaatinde yanılması mümkündür. Nitekim onun yetişkin bir erkeğin em­mesiyle de süt akrabalığı oluşacağı şeklindeki kanaatine, Peygamberimiz(asm)'in diğer hanımları karşı çıkmışlardır.

Gerçekten sözünü ve tenkidini esirgemeyip bunu açıkça beyan eden ve Hz. Peygamber (asm)'in ilmî alanda en faal eşi olan Hz. Aişe gibi bir kimsenin, Kur'an'da olan bir ayetin toplanan Mushafa yazılmadığını bilerek susması, aklın alacağı bir durum değildir. Üstelik ilk cem' esnasında, babası da Hz. Peygamber (asm)'in yerine geçip hilafet gibi en üst seviyede yetkiliyken, onun sessiz kalmasını gerektiren bir engel söz konusu değildir.

Özetle, hadisi şerh eden bazı alimlerin de dile getirdiği gibi, bu rivayet bir ayet olarak değil, ancak sahih bir haber­i vahid olarak değerlendirilebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun